EINDE OVERGANGSTERMIJN ISO 14001:2004 IN ZICHT

Einde overgangstermijn ISO 14001:2004 in zicht Op 15 mei 2006 moeten alle organisaties met een gecertificeerd milieumanagementsysteem volledig voldoen aan de eisen in NEN-EN-ISO 14001:2004. Dan loopt de overgangstermijn af die organisaties hebben gekregen om over te stappen op deze nieuwe versie van de internationale norm.