GOED NIEUWS OVER DE TERMEN EN DEFINITIES ISO 9000

Kwaliteit, Quality, Qualité, Calidad, Qualität Amendering ISO 9000 uitgegeven in twee talen De amendering van ISO 9000 ‘Grondbeginselen en verklarende woordenlijst’ heeft geleid tot niet alleen een nieuwe Engelse editie van de norm maar ook een nieuwe vertaling. Aan de tweetalige uitgave zijn ook de Spaanse, Franse en Duitse termen toegevoegd. Vorig jaar is door ISO een gewijzigde ISO 9000:2005 uitgegeven. Aanleiding daarvoor waren onder andere verschillende nieuwe termen en veranderde definities op het gebied van auditen en meten. Omdat ISO besloot een geheel nieuwe uitgave te publiceren, en dit overgenomen werd in Europees verband, was ook NEN er aan gehouden om de vertaling ervan in zijn geheel opnieuw te doen.

NEN heeft ervoor gekozen om een tweetalige versie uit te geven met Nederlands op de linker en Engels op de rechterbladzijde. Dit ook in navolging van de Nederlands-Engelse ISO 9001. Alfabetische index in vijf talen De alfabetische index is zelfs in vijf talen opgenomen: naast Nederlands en Engels ook in het Frans, Spaans en Duits. Enkele zaken die hierin opvallen: We tobben blijkbaar alleen in Nederland met de vertaling van ‘efficiency’: efficience, efficiencia, Effizienz. In het Nederlands ‘doelmatigheid’; Een term die altijd lastig te onderscheiden is van ‘effectivity’: efficacité, eficacia, Wirksam-keit. In het Nederlands ‘doeltreffendheid’; ‘Top management’, hoe ingeburgerd het begrip ook is, vertalen we allemaal anders: direction, alta dirección, oberste Leitung. In het Nederlands ‘directie’. NEN hoopt met de tweetalige versie van ISO 9000, een tool aan te bieden die niet alleen de begrippen over kwaliteit verheldert, maar ook de communicatie over kwaliteit met anderstaligen verbetert.