HERZIENING GMP SYSTEEM

Het Productschap Diervoeder (PDV) hanteert vanaf 1 juni 2006 een compleet vernieuwd GMP+-systeem. Belangrijkste vernieuwingen zijn effectievere sanctionering, standaardisering van controles, vermindering van verplichte procedures en een kwaliteitsstandaard voor certificerende instellingen. Redenen voor de herziening zijn gewijzigde internationale regelgeving, mondialisering van het kwaliteitsborgingsysteem en ontoegankelijkheid van het oude systeem. Het nieuwe systeem maakt het treffen van maatregelen en sancties eenvoudiger dankzij een betere structuur, die vergelijkbaar is met de IKB-regelingen. Daarnaast kan het PDV nu een bindende aanwijzing geven aan certificatie-instellingen als het vermoeden bestaat dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt, onder andere door te dwingen tot onmiddellijke controle. Het GMP+-schema brengt ook vereenvoudiging met zich mee, doordat de standaarden voor de productie van mengvoeders, voormengsels, voedermiddelen en toevoegingmiddelen zijn ondergebracht in één nieuwe standaard. Dit betekent minder administratieve verplichting voor bedrijven die meerdere activiteiten verrichten. Vermindering van procedures ontstaat omdat zoveel mogelijk doublures zijn verwijderd uit het nieuwe GMP+ en de voorwaarden voor inkoop gebundeld zijn. Dit laatste geldt ook voor de productnormen en de monitoringsvoorwaarden. Met het herziene certificatieschema voldoet GMP+ aan de laatste eisen van kwaliteitsmanagement, risicobeoordeling en Europese regelgeving. De standaarden van het systeem zijn aangepast aan het nieuwe HACCP-certificatieschema voor de levensmiddelenproductie. Ook de EU-diervoederhygiëneverordening die op 1 januari in werking treedt, is geïntegreerd. Daardoor voldoen deelnemers aan het GMP+-certificatieschema diervoedersector automatisch aan de eisen van de diervoeder-hygiëneverordening. Verder houdt GMP+ nieuwe stijl rekening met de implementatie van de IFSA-standaard voor de productie van voedermiddelen. Deze internationale, gezamenlijke standaard gaat de huidige standaarden binnen GMP+ vervangen. Binnen het certificatieschema wordt vanaf nu ook primair verwezen naar Europese in plaats van nationale regelgeving.