HERZIENING ISO 14001 OP KOMST

Voorstel om milieumanagementsystemen aan te passen

Aankomende herziening heeft mogelijk ingrijpende wijzigingen tot gevolg.

In 2004 is de laatste herziening van ISO 14001 gepubliceerd. Vanwege nieuwe inzichten en ontwikkelingen is deze norm toe aan een ingrijpende wijziging. Het is de bedoeling dat de norm wordt gewijzigd op basis de concept ISO Guide 83 met betrekking tot de algemene eisen voor managementsystemen en de aanbevelingen van de studiegroep over ‘Future challenges for environmental management systems and ISO 14001’

Aanbevelingen

De volgende aanbevelingen heeft de studiegroep geformuleerd:

  • ISO 14001 moet in de toekomst rekening houden met milieuprincipes en –aandachtspunten in ISO26000.
  • Verbeteringen in milieumanagementsysteem moeten leiden tot verbeteringen in milieuprestaties.
  • “Legal compliance” moet meer aandacht krijgen en vanzelfsprekend zijn.
  • In het stratische beleid van de organisatie moet millieumanagement een vast onderdeel zijn.
  • Meer aandacht voor stakeholders.
  • Strategie voor externe communicatie met betrekking tot milieumanagement.

Nederlandse toevoegingen

De NEN-normcommissie Milieumanagent verzorgt de Nederlandse inbreng bij deze herziening. Het is nog niet helemaal duidelijk welke consequenties de aanpassingen hebben voor de gecertificeerde organisaties. Als hier meer duidelijk over is dan zullen we hier uiteraard over informeren.

Publicatie

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe versie zal verschijnen.