HERZIENING ISO 9001

De ISO 9001:2008 is misschien wel de meest bekende ISO-norm. Ieder bedrijf, van zakelijke dienstverlening tot productie kan baat hebben bij dit certificaat. De huidige norm-versie is van 2008. Reden voor de International Organization for Standardization om de ISO 9001:2008 te gaan herzien.

De NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) is een normcommissie aan het samenstellen. Deze zal vanuit Nederland invloed uitoefenen op de eerste ‘drafts’ van de nieuwe international ISO 9001-versie.

Tussen 2012 en eind 2015 zal men bezig zijn de ISO 9001 ingrijpend te herzien. De norm krijgt een andere structuur in lijn met andere ISO-normen voor managementsystemen om meer aansluiting bij elkaar te vinden. Denk aan een goede integratie met de ISO 14001.

Voor meer informatie over de herziening van de ISO 9001 een artikel uit Kwaliteit in Bedrijf (september 2012).

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.