ISO 22000 VOOR FOOD SAFETY WORDT EUROPESE NORM

CEN, de Europese normalisatieorganisatie, heeft besloten ISO/DIS 22000, de nieuwe ISO-norm voor voedselveiligheid, als Europese norm over te nemen. De norm wordt aan het werkprogramma van CEN toegevoegd en ontwikkeld tot EN-ISO 22000. Deze actie van CEN geeft aan dat ISO 22000 in toenemende mate wordt gezien als een cruciale norm om te komen tot uniformiteit bij het managen van voedselveiligheid. Praktisch gevolg van dit feit is dat de CEN-listaten, waaronder Nederland, verplicht zullen worden de norm als nationale norm over te nemen. Maar ook neemt hierdoor de kans aanmerkelijk toe dat de Europese Commissie de norm zal inzetten in het kader van Europese wetgeving.