Voor de ISO 26000  is een erkenningsmogelijkheid ontwikkeld. Met NPR 9026 ‘Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000’ kunnen organisaties laten zien dat zij de principes en richtlijnen in ISO 26000 toepassen. Uw organisatie kan dan ook via een zelfverklaring aangeven dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Ontstaan van de zelfverklaring ISO 26000

De zelfverklaring is onder begeleiding van de NEN en in samenwerking met MVO Nederland ontwikkeld. Hiervoor is een commissie gevormd waarin onder andere VNO-NCW, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, FNV Vakcentrale, Goede Waar & Co en het MVO-platform zitting hebben.

Advies en begeleiding

Als Van Voorst Consult merken we dat er, op dit moment, vaker waarde gehecht wordt aan een certificaat wat door een externe partij wordt getoetst. De MVO Prestatieladder is hiervoor de meest complete normering. Wanneer u als organisatie rustiger wilt groeien naar een MVO-inbedding kan de MVO zelfverklaring een meer eenvoudige stap zijn om te starten met MVO-implementatie en een goede éérste stap naar MVO-prestatieladder certificering of een zelfverklaring ISO 26000.

Daarnaast is in sommige gevallen een MVO keurmerk, CO2 prestatieladder of bijvoorbeeld ISO 14001 certificering een meer passende invulling. Wij gaan hierover graag met u in gesprek zodat we de meest passende stap voor uw organisatie zetten.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking.

Informatie aanvragen over deze norm?
U kunt ook direct een adviesgesprek aanvragen.

Wij komen graag bij u langs voor een adviesgesprek van ongeveer een uur waarin we de tijd hebben om met u door te praten wat u wilt bereiken en hoe wij u daarbij kunnen helpen.

Klik om te zien hoe u zich voor kunt bereiden en om een moment te plannen waarop het gesprek u uitkomt. PLAN EEN ADVIESGESPREK