PILOT OMGEVINGSVERGUNNING

Het ministerie van VROM heeft vandaag een overeenkomst getekend met de gemeente Hoorn om een pilot uit te gaan voeren met de omgevingsvergunning. VROM wil de regelgeving moderniseren door de verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu zoveel mogelijk samen te voegen tot één omgevingsvergunning. De gemeente Hoorn wil met deze pilot de dienstverlening rond vergunningverlening aan ondernemers verbeteren. De pilot richt zich op het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers.

De gemeente Hoorn doet dat door één integrale afhandeling van een vergunningverzoek (de bouw-, sloop-, gebruiks- en horeca/APV-vergunningen) aan het loket en het versnellen en vereenvoudigen van de vergunningverlening. Daarnaast wordt onderzocht wat voor consequenties de invoering van integrale vergunningverlening heeft op de gemeentelijke organisatie. Een pilotstatus betekent een steun in de rug bij de voorbereiding van de invoering van de omgevingsvergunning. De bijdrage vanuit VROM bestaat onder meer uit het leveren van kennis, begeleiding en hulp bij ontwikkeling van instrumenten. Het is de bedoeling dat de omgevingsvergunning in 2007 landelijk wordt.