In de bouwwereld is het bewust nadenken over milieuaspecten nog geen gemeengoed, zegt Coen de Kraker, financial controller bij Bouwgroep Schrijver. ‘Het ISO 14001 certificaat en de CO2-prestatieladder dwingen ons tot bewustwording van onze CO2 footprint en ons energieverbruik. Het zorgt ervoor dat milieudoelstellingen hoger op onze agenda komen te staan.

Bouwgroep Schrijver is een samenvoeging van vier bouwbedrijven in Zuid-West Nederland. De naamgevende bouwgroep komt uit ’s Gravenpolder. In de afgelopen jaren werden Bouwbedrijf Krijger (Poortvliet), Bouwbedrijf Jongekrijg+Maasbouw (Puttershoek) en Bouwbedrijf De Bruine (Terneuzen) toegevoegd aan de groep. Bouwbedrijven met een rijke historie, geworteld in de regio.

Totaal werken er bij Bouwgroep Schrijver inmiddels zo’n 120 mensen aan diverse projecten in woning- en utiliteitsbouw. Daarnaast houdt de groep zich bezig met projectontwikkeling en vastgoedbeheer onder het label Huysmeester Vastgoedbeheer. Door de platte structuur is de sfeer informeel en zijn de lijntjes kort.

De groep is de laatste jaren sterk groeiende. Er is werk genoeg en de bouwgroep slaagt erin uitdagende projecten te verwerven voor opdrachtgevers variërend van overheid en woningcoöperaties tot bedrijven. In toenemende mate zijn bedrijfscertificeringen zoals ISO 14001, VCA** en de CO2-prestatieladder vereist in tenders waarop de bouwgroep inschrijft.

Gelijktrekken

De Kraker: ‘ISO 9001 en VCA** werden natuurlijk al langer veelgevraagd. Maar steeds vaker zien we ook de eis van VCA**, ISO 14001 en de CO2-prestatieladder terug. Het is prettig dat deze certificeringen nu behaald en geborgd zijn in onze organisatie. Het maakt dat bewustwording van kwaliteit, veiligheid en milieu beter geworteld is binnen onze organisatie en het versterkt onze commerciële positie in de regio.’

ISO 9001 en VCA* werden natuurlijk al langer veelgevraagd. Maar steeds vaker zien we ook de eis van VCA**, ISO 14001 en de CO2-prestatieladder terug.

Toen de bouwbedrijven samengevoegd werden onder de naam Bouwgroep Schrijver bestonden er verschillen in certificatie. De Kraker: ‘Het ene bedrijf had ISO 14001, de ander was VCA** gecertificeerd. Een van de kleinere bouwbedrijven had geen enkel certificaat.’ Besloten werd om de bedrijfsvoering meer uniform te maken met een eenduidige werkwijze en een zelfde managementsysteem voor alle bedrijven, inclusief vergelijkbare checklists en sjablonen. Vervolgens hebben we dit gepresenteerd aan de collega’s en zo samen als organisatie deze nieuwe werkwijze geïmplementeerd.

Van Voorst Consult deed al sinds jaar en dag zaken met de originele Bouwgroep Schrijver en werd aangetrokken om dat project in goede banen te leiden. Een flinke klus waar adviseur Lambert Scherrenburg zijn tanden in mocht zetten.

Bij Bouwgroep Schrijver waren het vooral De Kraker en zijn collega Peter Kraamer (KAM-coördinator) die ervoor moesten zorgen dat de implementatie van de verschillende normeringen in goede banen geleid werd. De Kraker: ‘Al met al een behoorlijk project, waarbij we ook de mensen op de werkvloer mee moesten krijgen. Niet iedereen ziet direct de noodzaak van het vastleggen en borgen in. Je moet dus goed uitleggen waarom dat belangrijk is.’

Uitdagingen

Hoewel de implementatiefase voorspoedig verliep waren er wel enkele uitdagingen die getackeld moesten worden. De Kraker: ‘We werken met vier verschillende bedrijven: overal is de cultuur verschillend. Ook qua structuur was het zoeken: wie gaat er waarborgen dat we ons houden aan de eigen procedures en verslaglegging? We wilden dat het liefst bij de verschillende vestigingen zelf neerleggen en niet van hogerhand hoeven te controleren.’

Uit de eerste interne audit, uitgevoerd door Van Voorst Consult kwamen nog diverse verbeterpunten naar voren, die voortvarend opgepakt . Daardoor behaalde Bouwgroep Schrijver  in het najaar van 2020 glansrijk de gewenste certificeringen voor de hele Bouwgroep samen. Vrijwel tegelijkertijd werd voor Jongekrijg+Maasbouw de volgende stap gezet: het implementeren van de CO2-prestatieladder.

Niet simpel

De Kraker: ‘We bevinden ons als bouwbedrijf nu op niveau drie van de CO2-prestatieladder, maar eigenlijk is dat nog maar het begin. Voor deze trede en voor ons ISO 14001 certificaat is in beginsel vooral bewustzijn nodig bij ons personeel: hoe zit het met het energiegebruik op kantoor en de bouwlocaties? Waar liggen besparingskansen? Wat is ons brandstofverbruik en hoe kunnen we dit reduceren? Dat klinkt misschien wat simpel of voor de hand liggend, maar het maakt wel degelijk verschil.

Om het niveau van de CO2-prestatieladder en het ISO 14001 certificaat te behouden is het gewenst om energiebesparende investeringen te doen. Wat is er mogelijk op het gebied van energiezuinige bedrijfspanden, auto’s, machines en energiezuinig werken op de bouwplaats in het algemeen? Deze thema’s worden nu door het management team besproken.’

Pragmatisch

De Kraker waardeert de samenwerking met Van Voorst Consult enorm. ‘Dankzij hun pragmatische aanpak hebben we snel stappen kunnen zetten. We hebben in korte tijd veel voor elkaar gekregen en dat was nooit gelukt als we het zelf hadden moeten doen.

‘Kijk, er is binnen onze groep best wat kennis in huis, maar ook wij komen regelmatig op onderwerpen waarvan wij weten dat onze kennis daar ophoudt. Dan is Lambert snel gebeld. Met hem is het prima communiceren en een afspraak om ons verder te helpen is snel gepland.

Het is mooi dat Van Voorst Consult ook betrokken is bij onze interne audits. Lambert houdt ons scherp en zorgt ervoor dat we niet stilstaan. Van Voorst Consult ken ik als een betrouwbare en kundige partner die doet wat er beloofd wordt.’

Lambert houdt ons scherp en zorgt ervoor dat we niet stilstaan. Van Voorst Consult ken ik als een betrouwbare en kundige partner die doet wat er beloofd wordt.

Normen combineren

Een van de dingen die Van Voorst Consult slim aanpakt, is het gecombineerd oppakken van certificeringstrajecten. In ISO 9001 zit overlap met ISO 14001 en VCA**. En zeker bij ISO 14001 en de CO2-prestatieladder zijn er vergelijkbare eisen waaraan moet worden voldaan.

Om dubbel werk te voorkomen, hebben we met advies van Lambert beleid gemaakt waarbij het mes aan twee kanten snijdt: we vullen met één enkel actie meerdere normen in. Zo’n helicopterview scheelt ons veel tijd: goed dat Van Voorst Consult hierover nadenkt.

Vooruitkijken

De Kraker: ‘De winst van onze certificeringen zit ‘m in meer dan het papiertje alleen. We zien door de hele organisatie dat medewerkers zich bewuster zijn geworden van kwaliteit, veiligheid en milieu.

Ik geef gelijk toe: dit bewustzijn moet ook verder groeien. Toch zie ik dat de certificering richting geeft aan keuzes binnen het management. De certificeringen maken ons dus betere bouwers, zou je kunnen zeggen.

De certificeringen geven richting aan bepaalde keuzes binnen het management.

 De certificeringen dwingen ons om veiligheids- en milieuaspecten grondig voor te bereiden en te implementeren, dat is winst. Daarnaast kijken we ook vooruit. We houden de wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten: wat is de overheid aan het doen? Welke wetgeving raakt onze bouwgroep? Hoe ziet duurzaamheid er anno 2030 uit? Zo proberen we op de zaken vooruit te lopen en klaar te zijn voor de toekomst. En dat is ook wat de certificering van ons vraagt.

www.bouwgroepschrijver.nl