BRL 6000 Milieu 8 februari 2015

FAQ BRL 6000

Meest gestelde vragen over BRL 6000

De meest gestelde vragen en antwoorden over de BRL 6000 voor u op een rijtje:

Waarom een nieuwe BRL 6000?

De BRL 6000 is een zogenoemde koepelregeling, die het certificeren vooral efficiënter en transparanter zal maken. Ten opzichte van de BRL 6001 kunt u zich, als ondernemer in de installatiebranche, met de nieuwe beoordelingsrichtlijn veel beter en makkelijker dan voorheen voor verschillende vakdisciplines gericht laten certificeren.

Wat is de waarde van BRL 6000?

Certificering volgens BRL 6000 garandeert de kwaliteit van de aangelegde installaties. In de nieuwe systematiek staat daarom de controle op het eindproduct centraal. De inhoud van BRL 6000 is gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving, met name de installatie-eisen in het Bouwbesluit. Opdrachtgevers kunnen ervan op aan dat een gecertificeerd installatiebedrijf de wettelijk vereiste kwaliteit levert.

Hoe is een BRL 6000 gecertificeerd bedrijf herkenbaar?

Een bedrijf dat is gecertificeerd op basis van BRL 6000 voldoet aan de eisen die het ministerie van VROM heeft gesteld voor het predikaat ‘erkende kwaliteitsverklaring’. Daarom kunnen installatiebedrijven die aan de BRL 6000 voldoen, zich in de markt onderscheiden via het KOMO INSTAL logo. Deze erkende kwaliteitsverklaring wordt afgegeven door de CI (certificerende instelling).

Hoe zit de certificering volgens BRL 6000 in elkaar?

De regeling geldt voor het ontwerpen, installeren én beheren van installaties, binnen verschillende vakdisciplines. Elk bedrijf moet allereerst voldoen aan de algemene eisen voor een installatiebedrijf. Deze staan beschreven in het ‘Algemeen deel’ van de regeling. Certificering volgens de eisen uit het ‘Algemeen deel’ kan uitsluitend in combinatie met de eisen uit minimaal één (of meer) Bijzondere delen van BRL 6000. Er zijn op dit moment 21 Bijzondere delen, voor de meest uiteenlopende vakdisciplines. In de komende jaren zal dit aantal ongetwijfeld nog groeien.

Welke keuzes moet een installatiebedrijf maken?

Een installatiebedrijf moet allereerst besluiten voor welke Bijzondere delen van de BRL 6000 het zich wil laten certificeren. Een Bijzonder deel bevat alle eisen voor een specifieke installatiediscipline. Vervolgens moet de ondernemer besluiten voor welke deelgebieden hij zich laat certificeren: ontwerpen, installeren, beheren of een combinatie van deze drie. Tot slot moet het installatiebedrijf een certificatie-instelling kiezen die de BRL 6000 certificering verzorgt.

Waarom zijn er zoveel Bijzondere delen binnen BRL 6000?

De Bijzondere delen vormen de belangrijkste verbetering in de certificatieregeling BRL 6000, omdat deze – meer dan voorheen – rekening houden met de specialisaties in de installatiesector. Niet alleen kunnen bedrijven zich onderscheiden op het type installatie, maar de certificering houdt ook rekening met de grootte van de installaties en de fase van het bouwproces waarin een bedrijf actief is.

Wie verzorgt de BRL 6000 certificering?

Een certificatie-instelling (CI) is verantwoordelijk voor het doorlopen van het certificatieproces en de afgifte van het BRL 6000 certificaat. Door het afgeven van het certificaat verklaart de certificatie-instelling dat de installaties die het installatiebedrijf levert, voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en de overige eisen opgenomen in de BRL 6000. Een installatiebedrijf kan zelf kiezen met welke certificatie-instelling hij in zee gaat. De namen en gegevens van de instellingen zijn te vinden op https://kvinl.nl/. Een certificatie-instelling moet vervolgens tenminste één keer per jaar controleren of het installatiebedrijf nog voldoet aan de voorwaarden en de eisen van de certificatieregeling.

Bron: ISSO/KBI

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.