Disclaimer

Over onze websites.

Ondanks alle zorg en aandacht kan Van Voorst Consult niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, foutloos en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Van Voorst Consult is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link. Van Voorst Consult behoudt zich te allen tijde het recht om veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met Van Voorst Consult voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. Van Voorst Consult neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen en blijven bij Van Voorst Consult. Kopiëren, verspreiden en elk andere vorm van gebruik van deze materialen is enkel toegestaan als dit een individuele pagina, nieuwbericht of artikel betreft en Van Voorst Consult hierbij als bron wordt geciteerd zoals bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Van Voorst Consult houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

Contact ons