Kennisbank

Bij Van Voorst Consult geloven wij dat kennis delen, kennis vermenigvuldigen is. Wij streven ernaar om onze kennis met u te delen zodat u weet wat nodig is om certificering te behalen en ook te onderhouden binnen de relevantie van uw bedrijf en proces. Praktisch en vakkundig: dat is waar wij voor staan.

Blog14-06-2024

De veranderlijke voedselvoorzieningsketen

De wereld verandert snel, en zo ook de voedselvoorzieningsketen, dit vraagt continu verbeteren van de voedselveiligheidsnormen. Hiervoor zijn er door de Global Food Safety Initiative (GFSI) een set basiseisen opgesteld waaraan voedselveiligheid certificatieschema’s moeten voldoen. De GFSI-eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking Requirements.

Blog29-05-2024

De NIS2-richtlijn, ook voor u?!

Er is veel te lezen over de NIS2 als uitbreiding op de voorgaande NIS-richtlijn. Wat is deze NIS2, voor welke sectoren geldt hij en wat kan de NIS2 voor gevolgen voor u geven.

Blog28-03-2024

Klimaatverandering verplicht onderwerp bij ISO-certificering

Op 23 februari heeft IAF en ISO amendementen gepubliceerd voor diverse managementsysteemnormen. Hiermee is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt bij ISO-certificering geworden. Dit geldt voor 31 normen waaronder de veelvoorkomende ISO-normen; ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu), ISO 22001 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

RVO WPM

Blog30-01-2024

Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit

Heeft uw organisatie 100 of meer werknemers? Dan bent u vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw werknemers.

CSRD

Blog26-01-2024

CSRD en de rol voor het MKB

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn waarin staat dat steeds meer bedrijven vanaf 01-01-2024 verplicht zijn te rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat. Een zogenoemd 'duurzaamheidsrapport'. In deze duurzaamheidsrapportage worden drie hoofdthema's behandeld: milieu, sociale omstandigheden en bestuur, ook wel bekend als de ESG-indicatoren (environment, social en governance). Denk concreet aan bijvoorbeeld CO2-uitstoot, circulariteit, sociaal kapitaal, data & privacy, biodiversiteit en mensenrechtenschendingen.

ISO 27001-2022

Blog15-01-2024

Overgang ISO 27001-2022

Eind 2022 is de nieuwe versie van ISO 27001 vrijgegeven. Voor het opstellen van een goed informatiebeveiligings-managementsysteem (ISMS) geeft de norm duidelijke kaders voor het vaststellen van procedures en maatregelen om te borgen dat de Beschikbaarheid, Integriteit én Vertrouwelijkheid (BIV) binnen uw organisatie geregeld is. Maatschappelijke- en IT-ontwikkelingen maken dat een update van deze ISO-norm gewenst was.

Blog01-01-2024

Vertaling food normen

Van Voorst Consult heeft diverse (food)normen vertaald naar een goed leesbare Nederlandstalige checklist. Dit verhoogt het gebruiksgemak van de norm en voorkomt vooral op de werkvloer interpretatieverschillen.

Blog09-05-2023

FSSC 22000 Update Van Versie 5.1 Naar Versie 6.0

De FSSC-organisatie heeft recent de update gepubliceerd van FSSC 22000 versie 6.

Start van de audits tegen versie 6 is vanaf 1 april 2024, vanaf die datum mogen er geen audits meer tegen de oude norm worden uitgevoerd

Blog20-02-2023

FSSC 22000 update van versie 5.1 naar versie 6.0

Start van de audits tegen versie 6 is vanaf 1 april 2024, vanaf die datum mogen er geen audits meer tegen de oude norm worden uitgevoerd, dus na 1 jaar zullen alle bedrijven over zijn op deze nieuwe versie.