Farbo 10 december 2008

Farbo-Regeling Wordt Afgeschaft

De Farbo-regeling wordt afgeschaft. Op grond van die regeling konden ondernemers subsidie krijgen voor de aanschaf van apparaten die de blootstelling van werknemers aan lawaai, gevaarlijke stoffen of lichamelijke belasting beperken. Dat schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Met de brief is de Arbobalans 2007/2008 naar de Kamer gestuurd. Daaruit blijkt dat de arbeidsomstandigheden in Nederland, vergeleken met de EU, relatief gunstig zijn.

Aanvragen voor de Farbo-regeling kunnen tot 1 april 2009 worden ingediend, zolang het budget toereikend is. Reden voor afschaffing is dat de stimuleringsregeling weinig effectief is gebleken. Zo’n 70 procent van de werkgevers zou de apparaten ook zonder subsidie hebben aangeschaft. Bovendien kwam het geld maar in een beperkt aantal sectoren terecht. “Uit oogpunt van doelmatige besteding van overheidsmiddelen is dit niet verantwoord”, aldus Donner. Bovendien past een dergelijke regeling niet meer in het huidige arbobeleid, waarin werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk zijn voor gezonde werkomstandigheden. Het geld dat hiermee bespaard wordt, gaat naar onderzoek naar arbeidsrisico’s.

In Nederland worden, vergeleken met andere Europese landen, ook in zware sectoren als bouw en industrie minder lichamelijke risico’s gerapporteerd door werknemers. Daarnaast hebben werknemers relatief veel mogelijkheden om het werk zelf te regelen en om zich te ontwikkelen. Op één punt scoort ons land slechter dan elders in de EU: Nederlandse werknemers, vooral in de zorg en welzijn, onderwijs en overheid hebben vaker te maken met lichamelijk geweld of discriminatie. Het kabinet ondersteunt werkgevers en werknemers in de publieke sector om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan.

De Arbobalans laat zien dat ruim 100 sectoren werken aan een zogenoemde arbocatalogus. Hierin kunnen werkgevers en werknemers afspraken vastleggen over gezond en veilig werken. Inmiddels zijn 22 catalogi goedgekeurd, onder meer in de schoonmaak, gemeenten, voortgezet onderwijs en de metaalbewerking en metalelektro. De afspraken in arbocatalogi komen in de plaats van de huidige beleidsregels van de overheid. Per 1 januari 2010 vervallen alle beleidsregels. Donner verwacht dat dit een substantiële bijdrage levert aan vermindering van de regeldruk voor bedrijven.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.