Milieu VIB 31 januari 2017

Gevaarlijke Stoffen, Doe De VIB-Check

Bedrijven kunnen hun VIB’s (veiligheidsinformatiebladen) voortaan controleren met een VIB-check van de Inspectie SZW. Met deze check controleert u of een VIB voldoet aan de belangrijkste eisen uit de Europese verordeningen REACH en CLP die te maken hebben met gezond en veilig werken.

Uit inspecties is gebleken dat de kwaliteit van de VIB’s in veel bedrijven niet goed geregeld is. Inspectie SZW voert controles uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Vaak zijn de gebruikte VIB’s te oud of soms zelfs helemaal niet aanwezig. Ook is een groot deel van de gebruikte VIB’s van slechte kwaliteit (verkeerde labelling of etikettering – volgens CLP (Classification, Labelling en Packaging), of bevat het een verkeerde of geen vermelding van persoonlijke beschermingsmaatregelen – bijvoorbeeld als er niet duidelijk vermeld staat welke handschoenen of adembescherming je moet gebruiken.

De VIB-checklist maakt het mogelijk om de VIB’s te checken op de punten die nodig zijn voor een goede invulling van dit beleid. Ontbreekt die informatie? Dan kunnen bedrijven direct een e-mail aan hun leverancier sturen met de vraag om een nieuw en compleet VIB.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.