CPR 15 Milieu 28 april 2005

Herziening CPR 15

Op basis van het rapport Haalbaarheidsonderzoek herziening CPR 15, heeft het ministerie van VROM besloten om de richtlijnen CPR 15-1 (2e druk 1994), CPR 15-2 (1e druk 1991) en CPR 15-3 (1e druk 1992) te integreren en te actualiseren. In 2004 is een overleggroep met vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven gestart met de herziening van de CPR 15 serie. Op 23 februari jl. is door de overleggroep PGS 15 (richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) overlegd over de resterende knelpunten in de conceptrichtlijn die de CPR-15 gaat vervangen. Nadat de overleggroep met de richtlijn heeft ingestemd, zal de formele vaststellingsprocedure worden gestart. De verwachting is dat de richtlijn voor 1 augustus 2005 gereed zal zijn. Uitgangspunt voor de nieuwe publicatie is de aansluiting bij de indeling van gevaarlijke stoffen conform de vervoersregelgeving voor verpakte gevaarlijke stoffen (ADR). De herziening zal in het algemeen geen verzwaring betekenen inhouden van de bestaande voorschriften uit de richtlijnen. Belangrijke aandachtspunten bij de herziening van CPR 15 zijn: Aanpassing van de voorschriften aan nieuwe ontwikkelingen en beleid (bijvoorbeeld certificatie) en technologie (bijvoorbeeld kant en klare opslagsystemen voor kleinere hoeveelheden) Conversie van de gevaarscategorie├źn zoals die gebruikt worden in de Wet milieugevaarlijke stoffen en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen Handhaafbaarheid van de voorschriften Verduidelijking van het toepassingsgebied Verbeteren van de toegankelijkheid van de richtlijn VROM zal drie algemene voorlichtingsbijeenkomsten organiseren en zal overheden en brancheorganisaties inhoudelijk ondersteunen met algemeen voorlichtingsmateriaal over de nieuwe publicatie. Op verzoek zal VROM ondersteuning verlenen aan voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe publicatie door brancheverenigingen, VNG en IPO voorzover zij die organiseren voor hun eigen achterban. Verder heeft VROM aangegeven dat de CPR richtlijnen in de loop van 2005 worden omgezet naar PGS richtlijnen. De PGS richtlijnen worden op de website van VROM geplaatst.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.