Informatie Certificatieschema Borg Rolluik

Borg certificaat rolluik beveilingsbedrijf

Het CCV-certificatieschema BORG Rolluik Beveiligingsbedrijf wordt op dit moment aangepast. In juni 2005 wordt het geactualiseerde certificatieschema ter vaststelling aan het Centraal College van Deskundigen voorgelegd. Het CCV heeft als taak om de toepassing van het certificatieschema te stimuleren en te zorgen dat met het certificatieschema het beoogde doel wordt bereikt. Op de kwaliteit van het schema zelf mag dus niets aan te merken zijn. Een goed certificatieschema heeft een nauw omschreven doel, duidelijke criteria voor certificering, en heldere bepalingen over de manier waarop de criteria worden gecontroleerd. Voor het CCV-certificatieschema BORG Rolluik Beveiligingsbedrijf betekent dit dat een aantal aanpassingen nodig is. Met de betrokken partijen: afnemers, aanbieders, verzekeraars en overheid spreekt het CCV de doelstellingen en het traject voor aanpassingen af, co├Ârdineert de inspanningen van de marktpartijen, en bewaakt de voortgang van het gezamenlijke traject. Zodra het Centraal College van Deskundigen het geactualiseerde certificatieschema heeft vastgesteld wordt het hier gepubliceerd.

Beschrijving Borg certificaat

In het certificatieschema BORG Rolluik Beveiligingsbedrijf zijn criteria opgenomen voor bedrijven die inbraakbeveiliging door middel van beveiligingsrolluiken verzorgen. De criteria gaan over: de bedrijfsvoering van rolluikbeveiligingsbedrijven de huisvesting en bedrijfsprocessen van rolluikbeveiligingsbedrijven de deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel het ontwerp en de aanleg van beveiligingsrolluikem het installeren en opleveren van beveiligingsrolluiken onderhoud van en storingen aan beveiligingsrolluiken Het erkende BORG Rolluik Beveiligingsbedrijf geeft BORG-opleveringsbewijzen af, waarmee de eigenaar van een pand kan aantonen dat zijn beveiligingsrolluik deskundig en betrouwbaar is aangebracht. Beveiligingsrolluiken kunnen onderdeel vormen van de beveiliging van een woning of een bedrijfspand. In of aan de buitenzijde van het gebouw aangebracht bieden beveiligingsrolluiken (in samenhang met andere beveiligingsproducten) beveiliging tegen inbraak en vandalisme. Binnen in het gebouw aangebracht kunnen beveiligingsrolluiken bijdragen aan de compartimentering van een gebouw. Advisering over de toepassing en de juiste kwaliteit (samenstelling) van beveiligingsrolluiken, en de installatie en het onderhoud van beveiligingsrolluiken is werk voor vakbekame en deskundige specialisten: de BORG Rolluik Beveiligingsbedrijven. Erkende bedrijven zijn goed op de hoogte van gemeentelijke verordeningen voor het gebruik van rolluiken. Verder beschikken zij over een servicedienst waarop klanten bij storingen aan het rolluik een beroep kunnen doen. Verzekeraars vragen verzekerden vaak in het kader van brand-inbraakverzekering om preventiemaatregelen te nemen en een BORG-opleveringsbewijs voor de aangebrachte beveiligingsrolluiken.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.