ISO MVO 28 maart 2024

Klimaatverandering verplicht onderwerp bij ISO-certificering

Op 23 februari heeft IAF en ISO amendementen gepubliceerd voor diverse managementsysteemnormen. Hiermee is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt bij ISO-certificering geworden. Dit geldt voor 31 normen waaronder de veelvoorkomende ISO-normen; ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu), ISO 22001 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

Toepassing amendement klimaat

Het amendement is onmiddellijk van toepassing geworden en bedrijven worden hierop vanaf heden geauditeerd. Deze aanpassingen zijn bedoeld om het belang van klimaatverandering binnen de organisatorische context van uw managementsysteem te benadrukken en zijn een directe reactie op de London Declaration on Climate Action.

De toepassing van dit amendement is afhankelijk van de focus van de norm en (de context van) de organisatie. Het doel van de ISO 14001-norm is namelijk ook anders dan de insteek van ISO 27001. Klimaatverandering heeft een andere impact voor een productiebedrijf dan voor een zorgondernemer, food-productie of adviesbureau. Naast de aard van de bedrijfsactiviteiten kan ook de externe omgeving een rol spelen, zoals de locatie van de organisatie of de behoeften van belanghebbenden.

Omdat het een amendement betreft en het publicatiejaar van de achterliggende  ISO-normen ongewijzigd blijft worden geen nieuwe certificaten uitgegeven. De huidige aanwezige certificaten blijven geldig.

Eisen van deze wijziging

CI’s (certificerende instellingen) geven aan dat deze wijziging wordt gezien als een verduidelijking in plaats van een nieuwe vereiste, wat betekent dat een volledig overgangsprogramma niet nodig is. Als gecertificeerde organisatie moet je klimaatverandering als een belangrijk aspect en risico overwegen.

Concreet zijn de volgende teksten toegevoegd aan de bestaande ISO-normen:
4.1 Inzicht in de organisatie en haar context: “De organisatie moet vaststellen of klimaatverandering een relevant belangrijk punt (issue) is.”
4.2 Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden: “OPMERKING: Relevante belanghebbenden kunnen eisen hebben met betrekking tot klimaatverandering.”

Implementatie

Belangrijke definities rondom klimaatverandering zijn adaptatie en mitigatie. Deze termen kunt u dan ook meenemen / overwegen in deze update.
Mitigatie: Maatregelen om klimaatverandering en de effecten daarvan te beperken. Het voorkomen van een situatie die je niet kunt beheersen.
Adaptatie: Het proces van aanpassing aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan. Het beheersen van een situatie die je niet kunt voorkomen.

Net zoals de rest van een ISO-norm bestaat er geen vast kader voor hoe dit moet worden ingericht. Als Van Voorst Consult weten we deze wijzigingen uiteraard te duiden en hebben hiervoor praktische voorbeelden rondom contextmanagement, risicomanagement en stakeholder-beheersing.

Heb je inhoudelijke vragen of hulp nodig bij de implementatie binnen uw eigen organisatie? Aarzel dan niet en zoek contact met uw adviseur of via ons contactformulier.

Meer informatie

https://www.nen.nl/klimaatverandering-managementsystemen
https://www.rva.nl/nieuws/toevoeging-over-klimaatverandering-in-normen-van-managementsystemen/
https://iaf.nu/en/news/iaf-and-iso-publish-joint-communique/

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.