Ontwikkelingen ISO 9001 En ISO 9004

Er wordt door de internationale commissie voor kwaliteitsmanagement (ISO/TC 176) weer gesleuteld aan de ISO 9001:2000 norm en de andere helft van het paar, ISO 9004:2000. Wat gebeurt er precies met de ISO 9001 norm?

ISO 9001 gaat op een aantal punten verduidelijkt worden. Dit heet een “Amendment”. ISO 9004:2000 wordt geheel herzien. De ontwerpspecificaties voor dit werk zijn becommentarieerd door de landen. Begin mei worden de commentaren besproken. ISO 9001:2008 amendment Wat voor veranderingen mogen nu wel en niet doorgevoerd worden in een ‘Amendment’? Om hier duidelijke besluitvorming over te hebben is een matrix gemaakt. Er zullen alleen veranderingen doorgevoerd worden wanneer de gevolgen niet groot zijn en de voordelen ervan wel. Er zal nog genoeg stof tot discussie overblijven. Commentaren ISO 9001:2000 Input voor de amendment zelf komt uit twee bronnen. Ten eerste het internationale gebruikersonderzoek dat vorig jaar gehouden is, waarin 63 landen vertegenwoordigd zijn. Bijna 1500 commentaren zijn gegeven op specifieke paragrafen van ISO 9001:2000. Het merendeel van het commentaar was gericht op de ISO 9001 paragrafen: • 4.1 Kwaliteitsmanagementsystemen – Algemene eisen • 4.2 Kwaliteitsmanagementsystemen – Documentatie-eisen • 6.2 Personeel • 7.3 Ontwerp en ontwikkeling • 7.5 Productie en het leveren van diensten • 8.2 Bewaking en meting • 8.5 Verbetering Daar zullen dus waarschijnlijk ook de meeste verduidelijkingen in aangebracht gaan worden. Daarnaast worden nu al verschillende jaren interpretatievragen en -antwoorden bijgehouden. Ook dit vormt input voor de amendment. De interpretaties staan op de website van ISO: https://www.tc176.org/Interpre.asp. Voorzitter van deze werkgroep is Sandy Sutherland, UK. ISO 9004:2008 herziening ISO 9004 moet op de schop. De huidige norm brengt te weinig teweeg. Afgelopen jaren is in ISO/TC 176/SC 2 werk verricht om ISO 9004 in relatie te brengen met de Kwaliteitsprijsmodellen. Dit is mede van invloed geweest op de nieuwe ideeën om ISO 9004 compatibel te maken met deze modellen door duidelijke bruggen te slaan, zonder de relatie met ISO 9001, los te laten. In de ontwerpspecificatie worden drie gebruikersgroepen onderscheiden (top management, operationeel management en kwaliteitskundigen) en zes groepen die voordeel hebben bij het gebruik van ISO 9004 (klanten, medewerkers, samenwerkingspartners/ leveranciers, eigenaren/aandeelhouders, de maatschappij/de lokale gemeenschap, overheidsinstanties). Dit is uitgangspunt voor wat de nieuwe ISO 9004:2008 te bieden moet hebben. Ook moet gelet worden op compatibiliteit met ISO 9001:2008, met andere managementsysteemnormen en met andere managementmodellen. Nederlandse standpunt Het Nederlandse standpunt op de ontwerpspecificatie is kort gezegd dat we de kans op succes erg klein achten gezien de meervoudige doelgroep en ook gezien de situatie dat ISO 9004 door de reikwijdte van ISO/TC 176 (kwaliteitsmanagement) eigenlijk te zeer beperkt wordt.. Voorzitter van de werkgroep die aan de slag gaat met de herziening van ISO 9004, is Bob Alisic uit Nederland. Het zal voor hem een uitdagende vergadering zijn wanneer hij met zijn werkgroep tijdens de vergadering in Cartagena, Colombia, alle commentaren uit alle landen moet zien te bundelen en op basis daarvan een werkplan op moet stellen.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.