CO2 PrestatieLadder RVO SKAO WPM 30 januari 2024

Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit

Heeft uw organisatie 100 of meer werknemers? Dan bent u vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw werknemers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

Wat betekend dit voor u?

Concreet betekend dit dat u uiterlijk 30 juni 2025 gegevens moet insturen bij het RVO. Het gaat om rapportage van het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer wat gemaakt is vanaf juli 2024. Naar wens mag er ook over geheel 2024 gerapporteerd worden.

U dient de reizen over (2e helft van) 2024 te registreren zodat u deze in 2025 kunt rapporteren. Het gaat om de gemaakte kilometers verdeelt over verschillende type voertuigen, benzine, diesel, (plug-in) hybride, EV maar ook verschillende type motoren, bromfietsen, fietsen, OV-verkeer en zelfs lopend.

Overzicht te verzamelen gegevens voor WPM:

  • Het totaal aantal kilometers dat uw werknemers in een kalenderjaar heeft afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer,
  • Jaartotaal aan kilometers verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype.

Koppeling met andere regelgeving en certificatie

Dat de regeldruk stevig is weten we allemaal en sommigen van ons lopen er dagelijks tegenaan. De rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit kan ook in dit rijtje gezet worden. Waarom, de overheid hanteert in deze CO2 rapportage verplichting minder accurate en minder gemakkelijke waarden dan een goede CO2-rapportage, bijvoorbeeld de milieubarometer of de CO2 prestatieladder (SKAO). Veel bedrijven moeten voor de overheid dus een CO2-schaduw-boekhouding gaan voeren, wat helaas onnodige regeldruk betekend.

Voor een zo accuraat mogelijke CO2-voetprint kijk je namelijk naar de verbruikte energie, zoals benzine, diesel of geladen stroom. OV-verkeer of wandelen wordt wel bekeken vanuit gemaakte kilometers omdat hiervan de ‘benodigde energie’ niet bekend is binnen de organisatie. Ook ontbreekt bijvoorbeeld personenvervoer via vliegverkeer in het RVO-inzicht en de rapportageverplichting. Voor de CO2-prestatieladdercertificaathouders (scrabblewoord) betekend de WPM dubbel werk, energie/tankgegevens bijhouden maar nu ook gereden kilometers van de voertuigen apart registreren. Wij hebben hier als Van Voorst Consult uiteraard een praktische werkwijze voor, wij helpen u graag.

Aan de slag…

Afhankelijk van uw huidige boekhouding bent u voorbereid of dient er de komende maanden actie genomen te worden voor een juiste gegevensregistratie. Meer informatie kunt u vinden op de specifieke pagina van RVO en de achterliggende handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’.

Vraag ons gerust hierin mee te denken, onze adviseurs hebben hier de juiste kennis en ervaring in of weten u met een collega te koppelen. Of neem contact op via ons contactformulier.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.