Informatiebeveiliging

AVG wetgeving, zo voldoet u gemakkelijk en snel aan de AVG-wet

Wij helpen u doelgericht aan de AVG-wetgeving te voldoen. Onze tools nemen u het werk uit handen en geven praktische uitwerkingen voor ieder onderdeel van de eisen.

Gratis adviesgesprek

We kunnen niet meer om privacy en informatiebeveiliging heen. De AVG, voluit de Algemene verordening gegevensbescherming, is hierbij een belangrijke wetgeving. Deze AVG en de onderliggende UAVG ofwel de uitvoeringswet is een vertaling van de Europese GDPR, General Data Protection Regulation. Deze richtlijn is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Hoewel u in de praktijk wellicht geen ‘gekke dingen doet’, zijn er nog veel bedrijven die niet de AVG heeft ingevuld. Wij helpen u doelgericht en begrijpelijk aan de AVG te voldoen! Hoe? Door praktische tools met helder advies zodat u snel en (kosten)efficiënt aan de AVG voldoet.

Wat is de AVG / GDPR?

De GDPR is een Europese verordening en geldt dan ook voor alle lidstaten van de Europese Unie. In Nederland is de GDPR vertaalt naar de AVG en daarna de UAVG. Deze AVG heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen.

De AVG geldt voor iedere organisatie / instantie zodra er gegevens aanwezig zijn die te herleiden kunnen zijn naar een natuurlijk persoon. De gevraagde zorgplicht vanuit de AVG is dus voor vrijwel iedere organisatie van toepassing. Er is op internet veel te lezen, echter is voor veel bedrijven niet duidelijk ‘hoe’ aan de AVG te voldoen. Als Van Voorst Consult hebben we hier een aantal praktische tools voor ontwikkeld, gewoon in Word en Excel zodat u deze zelf kunt beheren. Hiermee kan iedere organisatie doelgericht zijn AVG-compliance inrichten!

30 Jaar ervaring

Welke begeleiding kiest u?

Begeleiding op hoofdlijnen

Ideaal wanneer u het certificaat op -grotendeels- eigen kracht wilt behalen. Van Voorst Consult neemt een voornamelijk adviserende rol aan. Dit bespaart kosten en geeft u kennisoverdracht zodat u het systeem na certificering zelf kunt beheren.

Lees meer

Advies en ondersteuning

Onze benadering is gebaseerd op een naadloze combinatie van professioneel advies en praktische ondersteuning. Wij nemen de rol aan van enthousiaste katalysator, en in nauwe samenwerking met u zetten we gezamenlijke acties in gang.

Lees meer

Volledig ontzorgen

U schakelt ons volledig in. Handig wanneer u krap in tijd zit. Onze adviseur neemt zoveel mogelijk uit handen zodat u het certificaat soepel behaald en behoudt. Wij ontzorgen u zodat uw organisatie kan doen waar zij goed in is.

Lees meer

Eisen vanuit de AVG

De AVG gaat een stukje verder dat de Wbp. De grootste wijzigingen hebben wij hieronder opgesomd:
 • De wetgeving is Europees geldend; organisaties die in Europa actief zijn hoeven slechts aan deze ene wet te voldoen;
 • Versterking van privacyrechten van personen / individuen;
 • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties, waaronder:
  • Stel een register van verwerkingen op;
  • Maak je risicomanagement inzichtelijk;
  • Verleg verantwoordelijkheden aantoonbaar naar uw leveranciers;
 • Mogelijke verplichting voor een DPIA (data privacy impact assessment) en mogelijke verplicht van een functionaris voor de gegevensbescherming (FG);
 • Meer bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders (waaronder de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens).

Voldoe je als bedrijf niet aan de GDPR/AVG dan kun je hiervan grote gevolgen ondervinden. Wanneer bijvoorbeeld een datalek niet wordt gemeld, kan er een boete worden opgelegd van maximaal 2% van de jaaromzet. Indien het gaat om ernstige misstappen en u kunt uw zorgplicht niet aantonen dan kan de boete zelfs oplopen tot 4% van de jaaromzet, met een maximum van 20 miljoen euro. Onze tools maken uw zorgplicht eenvoudig aantoonbaar waarmee een risico op dergelijke boetes nihil is.

Doelgericht AVG-compliant

De AVG is voor iedere organisatie van toepassing. Maar wat is voor uw organisatie vereist en hoe kun je hier passend aan voldoen? Wij hebben een pakket van praktische tools, zo niet de meest effectieve in de markt. Deze tools helpen u snel en adequaat de vereiste (10) stappen te zetten en blijvend te voldoen aan de AVG (GDPR). Zo heb je praktische hulp bij AVG.

Prijs AVG tool

Deze complete AVG-compliance tools kunnen we u voor een scherpe all-in prijs aanbieden van € 1.495,-. Hiervoor krijgt u alle benodigde tools en advies / ondersteuning om hiermee aan de slag te gaan en de AVG invulling te geven. Zo vergeet u geen belangrijke stappen en hoeft u niet zelf het wiel uit te vinden. Onze tools hebben zich in de praktijk bewezen. De tools zijn uw eigendom en kunnen zelfstandig worden beheerd en geüpdatet wanneer nodig. Dit helpt u blijvend complaint te zijn aan de AVG-wetgeving zonder extra kosten in de toekomst. Start meteen voordat een incident u voor is. Het is 25 mei 2018 geweest, wanneer een situatie zich voordoet moet u uw zorgplicht kunnen aantonen!

#kennisbank

Kom alles te weten over AVG wetgeving

Blog

De veranderlijke voedselvoorzieningsketen

De wereld verandert snel, en zo ook de voedselvoorzieningsketen, dit vraagt continu verbeteren van de voedselveiligheidsnormen. Hiervoor zijn er door de Global Food Safety Initiative (GFSI) een set basiseisen opgesteld waaraan voedselveiligheid certificatieschema’s moeten voldoen. De GFSI-eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking Requirements.

Blog

De NIS2-richtlijn, ook voor u?!

Er is veel te lezen over de NIS2 als uitbreiding op de voorgaande NIS-richtlijn. Wat is deze NIS2, voor welke sectoren geldt hij en wat kan de NIS2 voor gevolgen voor u geven.

Blog

Klimaatverandering verplicht onderwerp bij ISO-certificering

Op 23 februari heeft IAF en ISO amendementen gepubliceerd voor diverse managementsysteemnormen. Hiermee is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt bij ISO-certificering geworden. Dit geldt voor 31 normen waaronder de veelvoorkomende ISO-normen; ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu), ISO 22001 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

We helpen je graag met een AVG wetgeving

Vrijblijvend advies

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.