Voedselveiligheid

GMP+ / SECUREFEED

De officiële benaming van de vernieuwde versie is GMP+ FSA. Dit staat voor GMP+ Feed Safety Assurance scheme.

Meer over voedselveiligheidGratis adviesgesprek

Wat is GMP+FSA?

De GMP+ Feed Safety Assurance scheme is door het Productschap van Diervoerders opgezet als ‘vrijwillig’ programma om de hele keten van diervoeders in kaart en onder controle te brengen.

Deze standaard is geen wettelijke eis, maar een aanvulling hierop. Vrijwillig staat echter tussen aanhalingstekens omdat deze standaard door de hele keten is doorgevoerd en daarmee is het voor alle partijen verplicht alleen zaken te doen met leveranciers die ook het GMP+FSA-certificaat hebben.

Het beheer van de standaard is ondergebracht in een aparte stichting “GMP+ International” – zie www.gmpplus.org. Op deze website kunnen de normen en onderliggende documentatie worden gedownload. De GMP+FSA standaard is opgedeeld in verschillende standaarden met verschillende doelgroepen. De belangrijkste zijn:

  • GMP+ B1 Productie, handel en diensten
  • GMP+ B2 Productie van diervoederingrediënten
  • GMP+ B3 Handel, collectie en op- & overslag
  • GMP+ B3.2 Handel aan veehouderijbedrijven (tussenhandel)
  • GMP+ B4 Transport

Levensmiddelenbedrijven met een reststroom naar de diervoederindustrie moeten dus naast vaak andere levensmiddelenstandaarden, gecertificeerd worden voor GMP+FSA. Door de opbouw (ISO 9001 structuur) is de GMP+FSA uitstekend te combineren met bijvoorbeeld een ISO 22000- of BR- certificaat.

Het is dan wel zaak om één kwaliteitssysteem te behouden, waarin makkelijk alle eisen van de verschillende standaarden zijn op te nemen. Hiervoor is door Van Voorst Consult een digitale methode ontwikkeld: EasyTool. Ook is het belangrijk om te weten dat certificerende instellingen een gecombineerde audit kunnen uitvoeren.

30 Jaar ervaring

Welke begeleiding kiest u?

Begeleiding op hoofdlijnen

Ideaal wanneer u het certificaat op -grotendeels- eigen kracht wilt behalen. Van Voorst Consult neemt een voornamelijk adviserende rol aan. Dit bespaart kosten en geeft u kennisoverdracht zodat u het systeem na certificering zelf kunt beheren.

Lees meer

Advies en ondersteuning

Onze benadering is gebaseerd op een naadloze combinatie van professioneel advies en praktische ondersteuning. Wij nemen de rol aan van enthousiaste katalysator, en in nauwe samenwerking met u zetten we gezamenlijke acties in gang.

Lees meer

Volledig ontzorgen

U schakelt ons volledig in. Handig wanneer u krap in tijd zit. Onze adviseur neemt zoveel mogelijk uit handen zodat u het certificaat soepel behaald en behoudt. Wij ontzorgen u zodat uw organisatie kan doen waar zij goed in is.

Lees meer

Waarom GMP+FSA-certificering?

Alleen als GMP+FSA geëist wordt door de klant is het zinvol om tegen deze norm te certificeren. Certificeren is dus veelal van commercieel belang. Daarnaast geeft deze standaard voldoende aandachtspunten mee om een goed voedselveiligheidssysteem binnen uw bedrijf in te voeren.

Wat is GMP+FRA-certificering (diervoedersector)?

GMP+FRA staat voor Feed Responsibility Assurance. De GMP+FRA richt zicht op verantwoord geproduceerd diervoeder.

Op dit moment zijn er o.a. initiatieven van:

  • MP+ MI101 Productie en handel van RTRS soja
  • GMP+ MI102 Verantwoord varkens- en pluimveevoeder
  • GMP+ MI103 Verantwoord melkveevoeder

Vanuit de zuivelsector worden leveranciers van diervoeders gevraagd zich aan te sluiten bij SecureFeed. Dit is weer opgelegd door de zuivelindustrie.

SecureFeed ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan. Door het delen van kennis en informatie met ketenpartners en externe partijen, werken ze aan versterking van het risicobewustzijn en de risico-aanpak. Doel is om de keten gesloten te krijgen.

Advies en begeleiding bij GMP+FSA of GMP+FRA certificering

Van Voorst Consult heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van kwaliteitsmanagementsystemen en certificering. Wilt u meer weten over de certificeringen in de diervoedersector en wat Van Voorst Consult op het gebied van voederveiligheid voor uw organisatie kan betekenen? Vult u dan het onderstaande formulier in!

#kennisbank

Kom alles te weten over GMP certificeringen

Blog

De veranderlijke voedselvoorzieningsketen

De wereld verandert snel, en zo ook de voedselvoorzieningsketen, dit vraagt continu verbeteren van de voedselveiligheidsnormen. Hiervoor zijn er door de Global Food Safety Initiative (GFSI) een set basiseisen opgesteld waaraan voedselveiligheid certificatieschema’s moeten voldoen. De GFSI-eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking Requirements.

Blog

De NIS2-richtlijn, ook voor u?!

Er is veel te lezen over de NIS2 als uitbreiding op de voorgaande NIS-richtlijn. Wat is deze NIS2, voor welke sectoren geldt hij en wat kan de NIS2 voor gevolgen voor u geven.

Blog

Klimaatverandering verplicht onderwerp bij ISO-certificering

Op 23 februari heeft IAF en ISO amendementen gepubliceerd voor diverse managementsysteemnormen. Hiermee is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt bij ISO-certificering geworden. Dit geldt voor 31 normen waaronder de veelvoorkomende ISO-normen; ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu), ISO 22001 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

We helpen je graag met een GMP certificeringen

Vrijblijvend advies

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.