Voedselveiligheid

IFS Broker

IFS Broker is gericht op bedrijven die zich primair bezig houden met handelsactiviteiten.

Is uw organisatie een handelsbedrijf of importeur zonder eigen opslag danwel transport? Dan is IFS Broker de IFS-norm die past bij uw activiteiten. Deze IFS norm is speciaal bedoeld voor bedrijven die alleen producten kopen en deze rechtstreeks doorleveren aan hun klanten, waarbij ze zelf niets ‘doen’ met het product. Eventueel benodigd transport en tussentijdse opslag is hierbij uitbesteed aan derden. Bijvoorbeeld handelsbedrijven en importeurs, zonder eigen logistiek en opslag.

IFS Broker is met name gericht op de naleving van diensten: selectie en beoordeling van leveranciers en dienstverleners, borging van traceerbaarheid, managen van recalls, borging van klanteisen. De norm bevat dan ook eisen met betrekking tot (risico)management, resource management, beheer van leveranciers, meten, analyseren en verbeteren en product defense.
Sinds 1 juli 2020 is de nieuwe IFS Broker versie 3 van kracht. Zie hier de laatste informatie over de IFS Broker versie 3.

Opbouw IFS Broker

De volgende onderwerpen zijn opgenomen in de standaard:

  • Management van de organisatie (beleid, organisatiestructuur, functiebeschrijvingen, overleg)
  • Productveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem (handboekbeheer, voedsel- of productveiligheidsplan)
  • Management van mensen en middelen (HRM, competenties, training)
  • Planning en dienstenproces (contracten, specificaties, ontwikkeling, inkoop, verpakkingen, traceerbaarheid incl. GMO’s en allergenen, food fraude, logistiek)
  • Metingen, analyse en verbeteringen (interne audits, productanalyse, productblokkering, klachten, recall, corrigerende maatregelen)
  • Product defense assessment (leveranciers product defense plan)

 

30 Jaar ervaring

Welke begeleiding kiest u?

Begeleiding op hoofdlijnen

Ideaal wanneer u het certificaat op -grotendeels- eigen kracht wilt behalen. Van Voorst Consult neemt een voornamelijk adviserende rol aan. Dit bespaart kosten en geeft u kennisoverdracht zodat u het systeem na certificering zelf kunt beheren.

Lees meer

Advies en ondersteuning

Onze benadering is gebaseerd op een naadloze combinatie van professioneel advies en praktische ondersteuning. Wij nemen de rol aan van enthousiaste katalysator, en in nauwe samenwerking met u zetten we gezamenlijke acties in gang.

Lees meer

Volledig ontzorgen

U schakelt ons volledig in. Handig wanneer u krap in tijd zit. Onze adviseur neemt zoveel mogelijk uit handen zodat u het certificaat soepel behaald en behoudt. Wij ontzorgen u zodat uw organisatie kan doen waar zij goed in is.

Lees meer

Easytool systematiek

Om aan te tonen dat u de risico’s rond voedselveiligheid onder controle hebt, wordt een IFS-managementsysteem gebruikt. Van Voorst Consult heeft hiervoor een instrument ontwikkeld: de Easytool systematiek. Op die manier profiteert u niet alleen van het stempel ‘IFS gecertificeerd’, maar heeft u er in de praktijk ook baat bij dat de risico’s en interne afspraken duidelijk zijn vastgelegd. De certificerende instantie zal dit managementsysteem beoordelen en de inhoud ervan in de praktijk toetsen. Informeer naar de mogelijkheden van de Easytool methodiek voor het behalen van uw IFS-certificaat.

IFS advies

Het beschrijven van werkprocessen en maatregelen die de voedselveiligheid garanderen kost inspanning, maar is voor ieder bedrijf prima te doen. Van Voorst Consult heeft ruime ervaring op het gebied van voedselveiligheid-certificering en de vastlegging hiervan. IFS-certificering geeft uw bedrijf onderscheidend vermogen en levert u daarmee meer dan alleen het certificaat. Vraagt u Van Voorst Consult om advies hierbij, dan zorgen wij ervoor dat het certificeringstraject soepel, praktisch en doelgericht verloopt. Wij helpen u graag!

 

Voor een oriënterend gesprek en toelichting van onze aanpak kunt u direct bellen met Wim van Leeuwen: 0657476904 of maak gebruik van het onderstaande formulier. Wij bellen u dan binnen één werkdag terug.

#kennisbank

Kom alles te weten over IFS

Blog

De veranderlijke voedselvoorzieningsketen

De wereld verandert snel, en zo ook de voedselvoorzieningsketen, dit vraagt continu verbeteren van de voedselveiligheidsnormen. Hiervoor zijn er door de Global Food Safety Initiative (GFSI) een set basiseisen opgesteld waaraan voedselveiligheid certificatieschema’s moeten voldoen. De GFSI-eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking Requirements.

Blog

De NIS2-richtlijn, ook voor u?!

Er is veel te lezen over de NIS2 als uitbreiding op de voorgaande NIS-richtlijn. Wat is deze NIS2, voor welke sectoren geldt hij en wat kan de NIS2 voor gevolgen voor u geven.

Blog

Klimaatverandering verplicht onderwerp bij ISO-certificering

Op 23 februari heeft IAF en ISO amendementen gepubliceerd voor diverse managementsysteemnormen. Hiermee is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt bij ISO-certificering geworden. Dit geldt voor 31 normen waaronder de veelvoorkomende ISO-normen; ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu), ISO 22001 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

We helpen je graag met een IFS certificering

Vrijblijvend advies

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.