Arbo & Veiligheid

MVK ondersteuning

Bent u VCA of VCU gecertificeerd? Of wilt u uw organisatie hierop certificeren en aan de slag met uw veiligheid, gezondheid en milieu-aspecten? Dan heeft u te maken met MVK ondersteuning.

Gratis adviesgesprek

Wat is MVK ondersteuning?

VCA en VCU vragen om MVK ondersteuning betreffende de VGM-taken (veiligheid, gezondheid en milieu). Deze opleiding hoeft u niet zelf te halen, u mag uw MVK ondersteuning extern organiseren. De MVK-deskundige dient een geldig MVK diploma volgens Hobéon SKO te hebben. Wij bieden u graag deze ondersteuning.

De MVK-ondersteuning biedt u de mogelijkheid tot het stellen van vragen op het gebied van VGM. Dit kan zijn een helpende hand bij uw RI&E, vragen over machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, Taak Risico Analyse, VG-plan, het opstellen van procedures en instructies, veiligheidsplannen en advies, maar ook het uitvoeren van een PAGO/PMO of uw beleid aangaande milieu-aspecten.

Vaak wordt de MVK ondersteuning gecombineerd met het houden van interne audits, een jaarlijkse check-up van uw managementsysteem (VCA, VCU etc.) en check-up van uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Regelen van MVK ondersteuning?

Wij verzorgen MVK ondersteuning voor een breed scala aan bedrijven. De tijdsbesteding is afhankelijk van uw wensen en type organisatie. Neem vrijblijvend contact met ons op om direct uw MVK ondersteuning te regelen.

N.b. wij bieden ook HVK-ondersteuning voor bijvoorbeeld toetsing van uw RI&E of ondersteuning of uithanden nemen van een ongevalsonderzoek.

#kennisbank

Kom alles te weten over MVK ondersteuning

Blog

De veranderlijke voedselvoorzieningsketen

De wereld verandert snel, en zo ook de voedselvoorzieningsketen, dit vraagt continu verbeteren van de voedselveiligheidsnormen. Hiervoor zijn er door de Global Food Safety Initiative (GFSI) een set basiseisen opgesteld waaraan voedselveiligheid certificatieschema’s moeten voldoen. De GFSI-eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking Requirements.

Blog

De NIS2-richtlijn, ook voor u?!

Er is veel te lezen over de NIS2 als uitbreiding op de voorgaande NIS-richtlijn. Wat is deze NIS2, voor welke sectoren geldt hij en wat kan de NIS2 voor gevolgen voor u geven.

Blog

Klimaatverandering verplicht onderwerp bij ISO-certificering

Op 23 februari heeft IAF en ISO amendementen gepubliceerd voor diverse managementsysteemnormen. Hiermee is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt bij ISO-certificering geworden. Dit geldt voor 31 normen waaronder de veelvoorkomende ISO-normen; ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu), ISO 22001 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.