Arbo & Veiligheid

RI&E Risico inventarisatie & evaluatie

Werkgevers die meer dan 40 uur arbeid per week laten verrichten zijn verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. Zij moeten (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers.

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Kort gezegd is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een check op het voldoen aan wet- en regelgeving op arbo-gebied. De uitkomsten hiervan moeten worden vastgelegd. Een Plan van Aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van de RI&E.

Het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Voor het toetsen van de RI&E geldt het volgende:

  • Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten de risico-inventarisatie en -evaluatie voorleggen aan een arbodienst of arbodeskundige. Deze toetst de risico-inventarisatie op basis van de voorschriften. Wij kunnen dit uiteraard voor u verzorgen.
  • Bedrijven tot en met 25 werknemers*) kunnen gebruik maken van een op www.rie.nl erkende branche-instrument. In dit geval is een toetsing niet vereist. Wanneer er geen erkende branche-tool is, dan dient er wel betrokkenheid te zijn van een arbodeskundige bij de uitvoering van de RI&E.
  • Voor bedrijven met minder dan 40 uur per week personeel in dienst is een RI&E wel verplicht, maar deze hoeft niet getoetst te worden.

RI&E en VCA-certificering

Bovenstaand zijn de spelregels zoals verwoord in de arbowet. Bij VCA-bedrijfscertificering gelden enkele aanvullende regels: daarbij dient de RI&E vooral functiegericht te zijn en is de betrokkenheid van de veiligheidskundige / MVK-er noodzakelijk. Van Voorst Consult kan dit praktisch voor u vormgeven.

Advies bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Van Voorst Consult heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van praktische risico-inventarisatie’s en -evaluaties. Snel en adequaat. Wilt u meer weten over een RI&E en wat Van Voorst Consult op het gebied van een risico-inventarisatie voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!

 

#kennisbank

Kom alles te weten over RI&E

Blog

De veranderlijke voedselvoorzieningsketen

De wereld verandert snel, en zo ook de voedselvoorzieningsketen, dit vraagt continu verbeteren van de voedselveiligheidsnormen. Hiervoor zijn er door de Global Food Safety Initiative (GFSI) een set basiseisen opgesteld waaraan voedselveiligheid certificatieschema’s moeten voldoen. De GFSI-eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking Requirements.

Blog

De NIS2-richtlijn, ook voor u?!

Er is veel te lezen over de NIS2 als uitbreiding op de voorgaande NIS-richtlijn. Wat is deze NIS2, voor welke sectoren geldt hij en wat kan de NIS2 voor gevolgen voor u geven.

Blog

Klimaatverandering verplicht onderwerp bij ISO-certificering

Op 23 februari heeft IAF en ISO amendementen gepubliceerd voor diverse managementsysteemnormen. Hiermee is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt bij ISO-certificering geworden. Dit geldt voor 31 normen waaronder de veelvoorkomende ISO-normen; ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu), ISO 22001 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

We helpen je graag met RI&E

Vrijblijvend advies

Informatie aanvragen over deze norm?

U kunt ook direct een adviesgesprek aanvragen.
Wij komen graag bij u langs voor een adviesgesprek van ongeveer een uur waarin we de tijd hebben om met u door te praten wat u wilt bereiken en hoe wij u daarbij kunnen helpen.
Klik om te zien hoe u zich voor kunt bereiden en om een moment te plannen waarop het gesprek u uitkomt.