Bewijs van vertrouwen

Data In Veilige Handen

Vakgebied: Informatiebeveiliging

Ook uw organisatie heeft te maken met vertrouwelijke informatie, soms zelfs persoonlijke of medische gegevens. Hier dient u vertrouwelijk mee om te gaan. Hoe kunt u dit nu praktisch vormgeven? Met een informatiebeveiligingsnorm toont u als bedrijf aan dat u hier maatregelen voor heeft genomen en dat u uw processen hierop heeft aangepast. De normen die hierbij aansluiten, zijn de ISO 27001 (ieder type data), NEN 7510 (specifiek richting zorg/patientgegevens) en de AVG compliance (persoonsgegevens).

Waarom informatiebeveiliging?

Waarom is er tegenwoordig zoveel aandacht voor IT-beveiliging? Dat komt omdat er steeds meer online wordt gezet. Wat denkt u van het werken in de cloud, waar veel bedrijven mee te maken hebben? En denk dan niet alleen aan cloud-diensten of een eigen NAS. Ook de IP-beveiliging, mobiele apps of online diensten van uw leveranciers dragen bij aan mogelijk digitale onveiligheid.

Oplossingen voor informatiebeveiliging

De perfecte oplossingen voor informatiebeveiligingsvraagstukken zitten nooit uitsluitend in technologie. Geen enkele technologie op het gebied van informatiebeveiliging, zoals biometriek (vingerafdrukscannners, gezichtsherkenning etc.), is totaal veilig. Er zijn altijd manieren om langs de beveiliging binnen te komen, deze te omzeilen, deze te misleiden of onklaar te maken. Het potentieel van verhoging van informatiebeveiliging zit in het vergroten van het veiligheidsbesef bij uw medewerkers. Als we de risico’s die we lopen in beeld hebben, zijn er oplossingen mogelijk.

Het potentieel van verhoging van informatiebeveiliging zit in het vergroten van het veiligheidsbesef bij uw medewerkers. 

We zullen dus actief moeten kijken naar de risico’s die we lopen en maatregelen moeten implementeren waarbij technologie niet losstaat van het menselijke handelen. Met de implementatie van een managementsysteem voor informatiebeveiliging, krijgt u deze risico’s op het netvlies en kunt u stap voor stap deze risico’s reduceren en awareness doen groeien.

Naast certificering zoals ISO 27001 of NEN 7510 helpen wij u uiteraard ook praktisch te voldoen aan geldende wet- en regelgeving op dit gebied. Bijvoorbeeld ons AVG-compliancepakket.

Advies voor uw informatiebeveiliging

Wij helpen u graag met het behalen van het certificaat en het eventueel combineren van verschillende ISO-normen. Wilt u meer informatie of wilt u meer weten over de mogelijkheden qua begeleiding? Neem dan contact met ons op via 06-57476904. Natuurlijk kunt u ook een adviesgesprek aanvragen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor een afspraak.

Normen voor Informatiebeveiliging

Onderstaand de normen voor Informatiebeveiliging.

NEN 7510 certificering | de norm voor informatiebeveiliging

De NEN 7510 kun je zien als de vertaling van de ISO 27001 gespecificeerd voor de zorgsector. Ook toeleveranciers zoals IT-beheerders en applicatie-bouwers voor de zorg krijgen vragen naar dit certificaat.

AVG wetgeving, zo voldoet u gemakkelijk en snel aan de AVG-wet

Wij helpen u doelgericht aan de AVG-wetgeving te voldoen. Onze tools nemen u het werk uit handen en geven praktische uitwerkingen voor ieder onderdeel van de eisen.

ISO 27001 certificering

Informatie is bij u in goede handen. Dat bewijst u met een ISO 27001-certificering. Van Voorst Consult zorgt ervoor dat het certificeringstraject soepel en met toegevoegde waarde wordt ingevuld.

Nooit meer zorgen over de kwaliteit van je producten?

Vrijblijvend advies