Bewijs van vertrouwen

Ondernemende tijden vragen om ondernemend advies

Vakgebied: Organisatieadvies

Als organisatie moet u actueel blijven, toegevoegde waarde bieden. Wij kunnen u als geen ander praktisch ondersteunen in excellentie in uw vakgebied.

Elk bedrijf is uniek en heeft te dealen met specifieke uitdagingen en kansen. De wereld om ons heen veranderd razendsnel. Klantbehoeften veranderen en technische doorbraken volgen elkaar op. Bedrijven moeten hierop inspelen. Wendbaarheid en continu verbeteren is de norm om uw concurrentie voor te blijven.

Wanneer u te lang zaken blijft doen op de oude vertrouwde manier, weet u zeker dat ‘de tijd’ u vroeg of laat inhaalt. Onze adviseurs spreken hier dagelijks over met onze klanten. Ons brede blikveld en ervaring zetten we graag in om u te ondersteunen. Versterken van uw bedrijfsvoering!

Elk traject is uniek. Uw vraagstuk is het startpunt. Van hieruit bepalen we de gewenste stappen en doelstellingen. Door middel van praktische tools en nuchter advies werken we richting de gewenste doelstellingen, waarbij we open staan om doelen bij te stellen of aan te scherpen. Wij bieden organisatieadvies graag praktisch en doelgericht aan. Neem vrijblijvend contact met ons op om te sparren over uw organisatievraagstuk.

U kunt onder andere denken aan de volgende casussen, uiteraard toegespitst naar uw situatie.

Bedrijfspositionering

Bij dit traject wordt met name gezocht naar uw missie & visie. Wie zijn uw stakeholders en hun wensen, waar liggen kansen en risico’s in deze cyber/fysieke samenleving en maak deze zichtbaar. Deze inzichten worden tegen de sterkten en zwakten van uw bedrijf aangelegd om te komen tot een passende strategie die ervoor zorgt dat uw bedrijf op een innovatieve manier aansluit op de markt(ontwikkelingen). Dit traject bepaald letterlijk de bestemming van uw bedrijf en vooral hoe we daar gaan komen.

Helderheid van TBV’s en AO/IB (of vanouds AB/IC)

Bij sommige organisaties is het een uitdaging om alle werkzaamheden te koppelen aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Vervolgens deze taken koppelen aan medewerkers en hier helder over communiceren nog lastiger. Dit resulteert in on-georganiseerdheid en inefficiëntie. Bij Van Voorst Consult hebben wij veel ervaring met het opstellen van functieprofielen en het inzichtelijk maken van processen. Sleutelwoord is inzicht en heldere communicatie.

Een goede administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) zijn nodig om te doen wat u als organisatie wilt doen. Dit sluit sterk aan bij de PDCA-cirkel zoals deze in de ISO-wereld is omarmt. De plan-do-check-act cyclus waarbij wordt gestuurd op leren en evalueren om continu te verbeteren.

Optimaliseren klantbeleving: de 8+ of ‘Coolblue’ mentaliteit

De adviseurs van Van Voorst Consult geloven in een nieuw tijdperk! Waar we vanuit de stoomrevolutie overgingen op elektriciteit, staan we nu voor trends als AI, robotisering en Internet of things. Eén ding is belangrijk, het overtreffen van de klantbeleving zodat zij geen reden hebben voor een ander te kiezen. Hoe doen we dit? Door vanuit uw bedrijfsprocessen na te gaan wat de klantverwachtingen zijn en manieren te bedenken om die verwachtingen te overtreffen. Dag na dag en met positieve energie!

Organisatieadvies en procesversterking

Hoe staat uw organisatie er procesmatig voor. Hoe lopen de lijntjes, waar zitten knelpunten, communicatieproblemen of onnodige handelingen en wachttijd? Wij hebben ervaring met procesoptimalisatie zolang als we bestaan. Deze ervaring zetten we graag in uw processen inzichtelijk te maken en waar mogelijk efficiency, communicatie en klantbeleving te verbeteren. We hebben ervaring met diverse manieren van procesvisualisatie, van toegankelijke flowcharts in een Office-document, Sharepoint tot software / tooling die uw bedrijfsvoering optimaal ondersteund.

Afhankelijk van de situatie of de wensen die u als ondernemer heeft kunnen we hierbij in meer of mindere mate leunen op methodieken zoals Lean Six Sigma, 5S, Kaizen.

Dit proces kan gecombineerd worden met ondersteuning bij of het beheer van uw managementsysteem en certificeringen. Op deze manier wordt het nut, de meerwaarde van uw certificeringen naar een hoger niveau gebracht.

Project- & interimmanagement

Volledig ontzorgen op het gebied van een verbeter/verandertraject, organisatie-kundig of als begeleiding naar (ISO-)certificering. Een helder plan van aanpak met concrete stappen en tijdsbewaking. Veel toegevoegde waarde door inzet van ervaren adviseurs die u op ieder moment het beste advies geven. Vraag naar onze mogelijkheden.

KAM coaching / training on the job

De rol van de KAM-coördinator is cruciaal voor een gezond managementsysteem en daarmee bedrijfsvoering. Vaak heeft een KAM-medewerker deze taken erbij gekregen waardoor de uitvoering, vaak, stukken beter kan met de juiste kennis en ervaring op zak. Onze persoonlijke coaching helpt de KAM-coördinator of KAM-afdeling te groeien in zijn/haar functie en vaardigheden. De eerste verbeterslagen worden direct samen ingezet en naar wens kunnen we blijven fungeren als sparringpartner of coach. Deze investering wordt vaak onderschat maar heeft veel positieve impact in uw manier van organiseren en verbeteren.

Ondernemend advies

Heeft u een specifieke vraag of wilt u met een ondernemend adviseur sparren over de mogelijkheden voor uw organisatie. Neem vrijblijvend contact op of bel Gijsbert van Voorst op 06-54 20 13 35.
Uitziend naar uw reactie!

Normen voor Organisatieadvies

Onderstaand de normen voor Organisatieadvies.

Uw administratieve organisatie goed en efficiënt ingericht

U groeit als bedrijf. Maar kan uw administratieve organisatie die groei aan? Soms is het goed als een buitenstaander meekijkt en met u de lijnen uitzet voor een gezonde administratie.

Zet auditting in om te weten waar u en de partijen rondom u staan

Auditting is niet meer alleen op interne proces-compliance. Steeds meer bedrijven zetten (externe) auditting in als nulmeting of GAP-analyse, leveranciersbeoordeling, recall test of food defense test.

Nooit meer zorgen over de kwaliteit van je producten?

Vrijblijvend advies