Activiteitenbesluit En Aim.Vrom.NL

In het Activiteitenbesluit zijn algemene regels voor bedrijven vastgelegd. Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben vaak geen milieuvergunning nodig voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting. Met de komst van het Activiteitenbesluit vallen alle Wet milieubeheer bedrijven onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit (type A en B bedrijven) òf de bedrijven zijn vergunningplichtig onder de omgevingsvergunning (Wabo) een zg. type C bedrijf.

Voor het activiteitenbesluit zijn er dus 3 typen bedrijven:

  • Type A: vallen onder de algemene regels van het activiteitenbesluit, geen verdere actie nodig;
  • Type B: vallend onder de algemene regels van het activiteitenbesluit, maar zij zijn verplicht een melding te doen bij “het bevoegd gezag”, in de regel de gemeente;
  • Type C: bedrijven hebben een omgevingsvergunning nodig (vroeger de milieuvergunning).

In de praktijk komen we nog veel bedrijven tegen die niet weten welk type bedrijf ze zijn, en of ze evt. een melding zouden moeten doen of zelfs vergunningplichting zijn.

Via www.aim.vrom.nl (tegenwoordig www.AIMonline.nl) kan iedereen (desgewenst anoniem) een vragenlijst doorlopen. Hierin kunnen de bedrijfsactiviteiten worden ingevuld en wordt op basis van de antwoorden bepaald welk type bedrijf het betreft. Daarnaast kan een samenvatting en toelichting van het activiteitenbesluit specifiek voor het bedrijf worden uitgedraaid.

Deze site heeft dus voor veel bedrijven een hoge toegevoegde waarde. Helaas blijkt de vraagstelling niet altijd even duidelijk, waarbij het dus zomaar kan zijn dat een type A bedrijf toch wordt gekwalificeerd als type B. Natuurlijk is er geen man overboord, maar een melding brengt toch wel een administratieve rompslomp met zich mee, zowel voor het bedrijf als de gemeente.

VRAAG: weet u als bedrijf wat voor een type bedrijf u bent?

Activiteitenbesluit

Van Voorst Consult helpt bedrijven bij het invoeren van management systemen en advies op milieugebied. Ook bij de begeleiding van een melding of een milieuvergunning kunnen wij de helpende hand bieden.

Voor meer informatie vraag naar onze milieudeskundigen via ons contactformulier.
Wij ondersteunen u graag.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.