Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit En Aim.Vrom.NL

In het Activiteitenbesluit zijn algemene regels voor bedrijven vastgelegd. Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben vaak geen milieuvergunning nodig voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting.