Arbo Milieu VCA 18 maart 2008

VCA 2008 Wijzigingen Op Een Rij

Nog voor de bouwvak 2008 wil het SSVV de VCA 2008 (VCA 2008/05) versie uitbrengen. We zetten voor u de verwachte wijzigingen op een rij aan de hand van de conceptversie van de VCA 2008 checklist. De indeling van de VCA checklist is flink gewijzigd. Voor het VCA* certificaat gelden nu 21 mustvragen. Terwijl de VCA** eisen bestaan uit 32 mustvragen en 15 aanvullende vragen, waarvan de minimale score 6 moet zijn.

VCA Petrochemie Nieuw is de mogelijkheid om naast VCA* en VCA** te certificeren voor VCA petrochemie. Bij deze laatste versie gaat het om maar liefst 41 mustvragen en 6 aanvullende vragen, waarvan de minimale score 3 moet zijn. De doelgroep voor het VCA petrochemie certificaat is nog niet duidelijk omschreven. Uit de conceptversie is echter wel op te maken dat in principe iedere organisatie die voor VCA in aanmerking komt ook kan certificeren voor de VCA petrochemie 2008 versie. Meest opvallende wijzigingen VCA 2008 certificaat De meest in het oog lopende wijzigingen van de VCA 2008 checklist ten opzichte van de VCA 2004 versie zijn:

 • Het vervallen van de toolboxmeetings voor VCA* gecertificeerde bedrijven. In de VCA 2008 checklist geldt dit alleen nog voor VCA** en VCA petrochemie;
 • Een nieuw item is de LMRA: Laatste Minuut Risico Analyse (of start-werkanalyse). Het doel omschrijft de nieuwe VCA norm als volgt: “Medewerkers vergewissen zich op de werkplek ervan of alle risico’s zijn onderkend en of afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Uitgangspunt is dat risicovolle werken pas worden gestart, indien afdoende maatregelen zijn genomen.”
 • Nieuw voor VCA** en VCA petrochemie is ook het houden van interne audits en directiebeoordelingen, bekend bij de ISO 9001 gecertificeerde bedrijven;
 • VGM communicatie wordt concreter uitgewerkt met een vraag over taalbelemmeringen. Er wordt concreet gevraagd naar een overzicht met de, binnen het bedrijf, gebruikte talen in (VG) documenten en een procedure hoe een optimale meertalige communicatie wordt geborgd;
 • Vanaf VCA** moet duidelijk aantoonbaar worden gemaakt hoe ook medewerkers van onderaannemers geïnformeerd worden over VGM;
 • Calamiteitenplan oefeningen voor VCA* vervallen;
 • De eis voor VCA** gecertificeerde bedrijven om alleen met onderaannemers te werken die voldoen aan VCA eisen is nu concreet uitgewerkt. Een VCA certificaat voor onderaannemers is niet verplicht! In een aanvullend document is uitgewerkt waar de onderaannemer die werkt voor een  VCA** of VCA petrochemie gecertificeerde onderneming aan moet voldoen;
 • De eis voor VCA** gecertificeerde bedrijven om alleen met uitzend- en detacheringbureaus zaken te doen die voldoen aan VCU eisen is nu een aanvullende vraag; Hier wordt echter dan wel een VCU gecertificeerd uitzendbureau gevraagd. Overigens wordt in deze VCA 2008 conceptversie niet meer gesproken over de detacheringbureaus;
 • In een aanvullend document zal ook de positie van de ZZP-er worden uitgewerkt in het kader van VCA certificering.

Indeling VCA 2008/05 Een prettige bijkomstigheid is dat de hoofdstuk indeling en onderwerpen nagenoeg gelijk gebleven zijn aan de VCA 2004/04 versie.

 • Hoofdstuk 1:  VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEU (VGM)-BELEID EN ORGANISATIE, MANAGEMENT-BETROKKENHEID
 • Hoofdstuk 2: VGM- RISICOANALYSES
 • Hoofdstuk 3: OPLEIDING, VOORLICHTING EN INSTRUCTIE
 • Hoofdstuk 4: VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEU-BEWUSTZIJN
 • Hoofdstuk 5: VGM-PROJECTPLAN
 • Hoofdstuk 6: MILIEUZORG
 • Hoofdstuk 7: VOORBEREIDING OP NOODSITUATIES
 • Hoofdstuk 8: VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEU- INSPECTIES
 • Hoofdstuk 9: BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG
 • Hoofdstuk 10: AANSCHAF EN KEURING VAN MATERIALEN, MATERIEEL/MIDDELEN
 • Hoofdstuk 11: INKOOP VAN DIENSTEN
 • Hoofdstuk 12:  MELDING, REGISTRATIE EN ONDERZOEK VAN INCIDENTEN

Conclusie Het certificeren volgens VCA* zal met het wegvallen van onder andere de toolboxmeetings eenvoudiger worden. Bovendien zal het vCA handboek nog praktischer van opzet kunnen worden door het vervallen van onder andere de beleidsverklaring en VGM structuur. Aan de andere kant zijn er voor VCA* een aantal eisen die er bijkomen zoals de procedure voor communicatie / taalbelemmeringen. VCA** zal gezien de vragen van gelijkwaardig niveau blijven en mogelijk door een aantal toevoegingen zoals interne audits als iets pittiger worden ervaren. Fijn is in ieder geval dat nu een einde aan de discussie is gekomen over het wel of niet verplichten van onderaannemers om een VCA certificaat te hebben. Wat overigens niet betekend dat opdrachtgevers uit eigen overweging deze eis niet kan blijven stellen. VCA petrochemie is duidelijk een certificaat dat meer inspanning gaat kosten. Ook de marge van de aanvullende vragen is minimaal. Naar verwachting zal een upgrading van VCA** naar VCA petrochemie een aantal ‘uitdagende’ stappen extra kosten. Meer informatie over het VCA 2008 certificaat? Neemt u dan contact met ons op!

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.