Arbo

Wijzigingen Arbeidsomstandighedenbesluit – Werken Met Een Werkbak En Dieseldampen

Per 1 juli is het Arbobesluit gewijzigd. Werkbakken en werkplatforms aan (hijs)kranen / verreikers mogen alleen nog gebruikt worden voor goederentransport. Bij hoge uitzondering is het nog mogelijk om werkzaamheden te verrichten vanuit een werkbak die gehesen wordt door een (mobiele) kraan.

Aanvullende Eisen VCA En ISO 45001-Certificering (MD 22)

Veel VCA-bedrijven gaan momenteel over naar de nieuwe VCA 2017/6.0. Bij deze audits, maar ook bij andere arbo-managementsystemen zoals ISO 45001, komt regelmatig de MD 22 ter sprake. Wat is dit voor een document en hoe kun u hierop voorbereiden.

Toolboxmeetings, Wat Nu?

Toolboxen zijn in de bouw en bij bedrijven met een VCA*/**/p certificering een bekend fenomeen. Een vraag die wij regelmatig krijgen is “Welk onderwerp moeten we nu op de toolboxmeetings bespreken?”

Aan de slag met de VCA 2017/6.0

De VCA 2017/6.0 is afgelopen april 2018 openbaar gekomen. heeft u een VCA-certificering dan kunt u nu de stap maken naar deze nieuwe VCA norm.

2e DIS-Versie Van De ISO 45001 Gepubliceerd

De nationale normalisatie-instituten, waaronder NEN, moeten voor 13 juli 2017 stemmen over de vraag of naar de laatste fase van de normontwikkeling kan worden overgegaan.

Case VCA-certificering

Een dochteronderneming van een toonaangevend steigerbouwbedrijf wilde binnen enkele maanden voldoen aan de VCA* norm. Halverwege het project bleek een zusterbedrijf dezelfde wens te koesteren. Dat mondde uit in een geslaagd combinatieproject.

VCA kleinbedrijf in 2 avonden

Een-op-een met de adviseur werkt u in 2 avonden naar de VCA* certificering. Wij bieden u begeleiding bij het opzetten van uw gehele VCA handboek, werkplekinspecties, gereedschapkeuringen en verdere implementatie van dit systeem.

Doelgroep VCA-Certificering

Het VCA-certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico (gezien vanuit de opdrachtgever). Dikwijls vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, installaties en op werkplaatsen en projectlocaties. Echter, de klant is de partij die een VCA-certificaat verlangt.

Wat Is VCA-Certificering?

VCA staat voor VGM-Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu). De VCA-checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt voor en door aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

Stappen tot een snelle VCA-certificering

Met deze werkwijze is het mogelijk in zeer korte tijd en met beperkte inspanning VCA te certificeren. Wel vraagt deze werkwijze uw volle betrokkenheid.