Arbo Milieu VCA 10 april 2019

Toolboxmeetings, Wat Nu?

Toolboxen zijn in de bouw en bij bedrijven met een VCA*/**/p certificering een bekend fenomeen. Een vraag die wij regelmatig krijgen is “Welk onderwerp moeten we nu op de toolboxmeetings bespreken?”

Het ‘hoe en wanneer’

Allereerst de organisatie van toolboxen. De VCA-norm heeft het in eis 4.1 over “VGM-bewustzijn” en de bevordering hiervan op regulier overleg en via toolboxmeetings. De benoemde frequentie van 4x per jaar (VCA*) en 10x per jaar (VCA** en petrochemie) is meestal geschikt. Bij uitzondering kan dit op een andere wijze worden georganiseerd dan een reguliere bijeenkomst, mits onderbouwd door het bedrijf. Hierbij geldt wel een minimum aantal contactmomenten van 50% van de hierboven genoemde frequentie. Als ingenieursbureau kun je dus uitkomen op 2 toolboxmeetings over het jaar verspreid.
De Arbowet, artikel 8, noemt geen frequentie of aantal te houden toolboxmeetings. De werkgever moet de werknemer(s) voldoende voorlichten voor de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verboden risico’s en maatregelen.
Veel VCA-auditoren vinden het via email versturen van een toolbox niet meer zomaar akkoord. Een leesbevestiging of beantwoording van enkele vragen n.a.v. de toolbox kan de overdracht waarborgen. Hier wordt echter niet aan de VCA-eis van “een bijeenkomst” voldaan en deze methode voldoet formeel gezien dan ook niet aan de VCA-eis 4.1.

Toolbox-onderwerpen

Maar wat nu te bespreken? VCA zegt “relevante VGM-onderwerpen, wijzigingen in VGM regels en voorschriften, en relevante aandachtspunten uit onderzoeken van VGM-incidentmeldingen en inspecties”. Welke onderwerpen dit zijn kan onder andere komen uit de bedrijfs-RI&E of functie-RIE, werkplekinspecties of vanuit wensen van de medewerkers.

Een aantal bronnen waar veel informatie en toolboxmeetings te vinden zijn:

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.