Arbo VCA VCA-norm 7 mei 2020

Aanvullende Eisen VCA En ISO 45001-Certificering (MD 22)

Veel VCA-bedrijven gaan momenteel over naar de nieuwe VCA 2017/6.0. Bij deze audits, maar ook bij andere arbo-managementsystemen zoals ISO 45001, komt regelmatig de MD 22 ter sprake. Wat is dit voor een document en hoe kun u hierop voorbereiden.

De MD 22, uitgeschreven de IAF Mandatory Document 22, is een aanvulling op de accreditatienorm ISO/IEC 17021-1 waaraan certificerende instellingen (CI’s) moeten voldoen. De MD 22 aanvulling is bedoeld voor het auditeren van “gezondheids- en veiligheidsmanagementsystemen” zoals de VCA of ISO 45001.

De MD 22 wordt vanaf 01-01-2019 door de Raad van Accreditatie (RvA) getoetst bij de certificerende instellingen. De MD 22 is door de SSVV ook van toepassing verklaart op de VCA 2017/6.0 audits.

Wat betekent dit voor uw certificering

De MD 22 geeft aanvullende eisen waarop de auditor moet toetsen om meer compleet en diepgaand te auditten. Een aantal aandachtspunten:

  • Er moet melding gedaan worden van ernstige veiligheids- en gezondheidsincidenten en van overtredingen van VG wet- en regelgeving;
  • Het voldoen aan VGM wet- en regelgeving gerelateerd aan de VCA-onderwerpen moet aantoonbaar zijn (compliance);
  • Management en andere relevante functionarissen moeten tijdens de audit worden geïnterviewd en VG betrokken management moet bij de slotbespreking aanwezig zijn;
  • Audits moeten meer ‘compleet’ worden uitgevoerd: o.a. ook niet-operationele bedrijfslocaties, alle operationele activiteiten en VGM-aspecten, en risicovolle werkzaamheden ’s avonds en ’s nachts moeten worden meegenomen in de audit.

Hoe hieraan te voldoen

De aanvullingen van de MD 22 betekenen dat uw VCA managementsysteem moet worden uitgebreid met deze onderwerpen. Dit kan veel (uitzoek)werk opleveren. Zeker compliance van wet- en regelgeving, uitbreiding van de (bijna-)ongevallenprocedure en meldingsproces CI heeft u niet even snel uitgewerkt.

We hebben alle MD 22-eisen uitgewerkt in pasklare documenten die u zo kunt inpluggen in uw VCA- of ISO 45001-systeem. Meestal nemen we dit mee tijdens de jaarlijkse interne audit als voorbereiding op de externe audit. Zo kost deze update u geen extra werk of advieskosten. Wij geven u tijdens de interne audit een toelichting zodat u voorbereid bent voor de certificering. Onze manier van ontzorgen voor uw bedrijfsvoering.

Heeft u nog geen interne audit gepland? Neem dan contact op via ons contactformulier of rechtstreeks met uw adviseur. Zo bent u goed voorbereid voor uw volgende audit.

 

De complete VCA harmonisatielijst van de SSVV is hier te downloaden.
De originele MD 22 is hier te downloaden.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.