Arbo VCA VCA-norm 17 september 2018

Aan de slag met de VCA 2017/6.0

De VCA 2017/6.0 is afgelopen april 2018 openbaar gekomen. heeft u een VCA-certificering dan kunt u nu de stap maken naar deze nieuwe VCA norm. Alle nieuwe certificeringen kunnen inmiddels op de nieuwe norm uitgevoerd worden. Hiervoor kunt u een regulier adviestraject tot VCA-certificering insteken. Als bestaande, reeds gecertificeerde, organisatie moet u binnen 3 jaar over zijn naar de nu actuele versie 2017/6.0. De 3-jaarlijkse hercertificering is hiervoor het meest geijkte moment omdat hiermee geen auditkosten ‘naar voren’ gehaald worden. Wel is het raadzaam op tijd, bijvoorbeeld bij een tussentijdse interne audit al wat nieuwe punten op te pakken zodat de organisatie hieraan kan wennen.

Overgang naar VCA 2017 / 6.0

Het updaten naar de VCA 2017/6.0 vraagt voorbereiding van u als gecertificeerd bedrijf en zal ook extra audit-tijd vragen van de certificerende instelling. Uw handboek en praktijk moet tenslotte beoordeeld worden op de nieuwe en gewijzigde VCA-vragen. Denk aan de toolbox-meetings die nu ook voor VCA* vereist zijn, sterkere aandacht voor een VGM bedrijfs-RIE en meer aandacht voor veiligheid op de werkvloer door o.a. de werkplekinspecties, registratie van bijna-ongevallen en aantoonbare MVK-betrokkenheid (wij hebben meerdere veiligheidskundige in huis).

De update van uw handboek is prima te doen. De wijzigingen zijn niet legio echter zijn deze wel kritisch. Goede normkennis en inhoudelijke kennis van de achterliggende doelstellingen en interpretaties van de VCA-norm zijn gewenst.

Vraagt u Van Voorst Consult te ondersteunen bij deze update dan brengen wij u betrouwbare normkennis en gedegen interpretatie-ervaring. Daarnaast hebben wij de VCA-vragen uitgewerkt in een praktische actielijst en de benodigde documenten / tools voor in uw VCA-handboek. Maar deze effectieve ‘EasyTool-aanpak’ is u ongetwijfeld al bekend. Hiermee werken we doelgericht naar de VCA 2017/6.0 en komt u weer glansrijk door de VCA-audit.

Aan de slag met de VCA 2017/6.0

Wij hebben de vereiste documenten conform de VCA-norm uitgewerkt en kunnen u hiermee doelgericht naar de VCA 2017/6.0 begeleiden. U kunt hierover altijd vragen stellen bij of direct aan de slag met uw adviseur. Of neem vrijblijvend contact op met Gijsbert van Voorst via 06-54 20 13 35 of ons contactformulier.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.