VCA-norm

Aanvullende Eisen VCA En ISO 45001-Certificering (MD 22)

Veel VCA-bedrijven gaan momenteel over naar de nieuwe VCA 2017/6.0. Bij deze audits, maar ook bij andere arbo-managementsystemen zoals ISO 45001, komt regelmatig de MD 22 ter sprake. Wat is dit voor een document en hoe kun u hierop voorbereiden.

Aan de slag met de VCA 2017/6.0

De VCA 2017/6.0 is afgelopen april 2018 openbaar gekomen. heeft u een VCA-certificering dan kunt u nu de stap maken naar deze nieuwe VCA norm.

Doelgroep VCA-Certificering

Het VCA-certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico (gezien vanuit de opdrachtgever). Dikwijls vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, installaties en op werkplaatsen en projectlocaties. Echter, de klant is de partij die een VCA-certificaat verlangt.

Wat Is VCA-Certificering?

VCA staat voor VGM-Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu). De VCA-checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt voor en door aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

Overgangsregeling Vca 2004/04 Naar Vca 2008/05

Per 1 oktober 2008 is een herziene versie van de VGM Checklist Aannemers (VCA) verschenen, namelijk VCA versie 2008/05. Deze versie vervangt VCA versie 2004/04.

Gids Opleidingen Risicovol Werk Van Kracht!

Vanaf heden (1 april 2005) is de Gids Opleidingen Risicovol Werk van kracht. De Gids Opleidingen Risicovol Werk is bedoeld voor operationele medewerkers van bedrijven die risicovolle werken uitvoeren in, of voor, de bij de VNCI, VNPI, Deltalinqs, NOGEPA en SIR aangesloten bedrijven.