Arbo VCA VCA-norm 7 oktober 2008

Overgangsregeling Vca 2004/04 Naar Vca 2008/05

Per 1 oktober 2008 is een herziene versie van de VGM Checklist Aannemers (VCA) verschenen, namelijk VCA versie 2008/05. Deze versie vervangt VCA versie 2004/04.

Hierbij is de volgende overgangsregeling van kracht:

 • Vanaf 1 november 2008 dienen nieuwe contracten voor VCA certificatie te worden gebaseerd op
  VCA versie 2008/05.
 • VCA certificatie die is gecontracteerd vóór 1 november 2008 kan nog worden gebaseerd op de
  oude versie (VCA versie 2004/04), met dien verstande dat na 1 mei 2009 geen VCA certificaten
  meer mogen worden verstrekt op basis van VCA versie 2004/04.
 • Tussentijdse audits worden altijd afgehandeld op basis van de VCA versie die is gehanteerd bij de initiële audit, respectievelijk de herhalingsaudit (bij verlenging).
 • Na 1 mei 2009 kan verlenging van certificatie (na verloop van de 3-jaren termijn) alleen
  plaatsvinden op basis van de nieuwe versie, ook wanneer van certificatie-instelling wordt
  gewisseld.
 • Uitbreiding van de scope (raam van activiteiten) van het VCA certificaat kan na
  1 mei 2009 slechts worden verleend na toetsing op basis van de nieuwe versie.

Voor het nieuwe certificatieniveau ‘VCA Petrochemie’ komt een aanbeveling beschikbaar voor de
implementatietermijn. Deze aanbeveling volgt.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.