Arbo 1 januari 2015

Stappen tot een snelle VCA-certficering

VCA-certificaat in 4 stappen!

Om VCA te certificeren moet de organisatie eenvoudig en kort samengevat voldoen aan de volgende vier onderdelen:

  1. Uw bedrijf beschikt over een actuele RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Deze mag niet ouder zijn dan drie jaar. Dit is ook een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet.
  2. U heeft uw middelen/materieel in kaart gebracht en laat deze jaarlijks/periodiek keuren.
  3. Uw operationele medewerkers hebben een geldig VCA Basis diploma en de leidinggevenden een geldig VCA VOL diploma.
  4. U beschikt over een VCA-handboek waarin onder andere staat hoe u omgaat met ongevallen, toolboxmeetings, werkplekinspecties, taakrisico analyse, LMRA, etc.

Snel, flexibel en doelgericht uw certificering!

Als u uw te behalen VCA-certificaat versneld moet kunnen aantonen, doorlopen we met u bovengenoemde stappen in sneltempo. Met deze werkwijze is het mogelijk in zeer korte tijd en met beperkte inspanning VCA te certificeren. Wel vraagt deze werkwijze uw volle betrokkenheid.

In een goede werkverhouding met de adviseur en strakke actiegerichte afspraken worden alle VCA-vragen snel ingericht en beantwoord. En… zo nodig komt de adviseur in de avonduren zodat u overdag uw gewone werk kunt uitvoeren.