HERZIENING ISO 14001 NORM

Na de vorige lichte wijziging van de ISO 14001 norm in 2004 beloofd er nu een meer ingrijpendere wijziging te komen. Eind maart vond in Berlijn de eerste vergadering over deze herziening van de ISO 14001, milieumanagementsysteem, plaats. Dit betekend dat de nieuwe 14001-norm nog niet direct uit zal gaan komen.

De twee belangrijkste uitgangspunten voor deze herziening:

  • Toepassing van de ISO Guide 83. Een structuur met kerneisen voor managementsystemen. Toepassing hiervan is verplicht voor alle nieuwe en herziene normen voor managementsystemen en moet leiden tot een beter afgestemde en gemakkelijker te integreren systemen.
  • Een rapport van een studiegroep over de toekomst van milieumanagement. Dit rapport worden 11 trends en thema’s genoemd en aanbevelingen gedaan hoe de ISO 14001 hierop kan inspelen. Bijvoorbeeld de relatie met duurzaamheid en ketenmanagement, compliance met milieuwetgeving, externe communicatie en rapportage en de toepassing van prestatie-indicatoren bij monitoring.

De wijziging wordt niet alleen gedaan zodat de norm weer even meekan en aansluit bij de maatschappelijke eisen. De vernieuwing past ook bij de veranderende context waarin milieumanagementsystemen zitten. Denk aan toenemende aandacht bij bedrijven en hun stakeholders voor risico- en compliance-management, MVO en verduurzaming van productieketens.

De eerste vergadering leverde meteen al veel discussie op over de te bespreken invalshoeken en over de ambities van Europa, Japan en ‘de rest van de wereld’ om wezenlijke veranderingen in de ISO 14001 door te voeren.

Zodra er inhoudelijk meer bekend is c.q. de norm actueel gaat worden brengen wij u uiteraard op de hoogte.

Meer hierover op www.NEN.nl