Organisatieadvies

Uw administratieve organisatie goed en efficiënt ingericht

U groeit als bedrijf. Maar kan uw administratieve organisatie die groei aan? Soms is het goed als een buitenstaander meekijkt en met u de lijnen uitzet voor een gezonde administratie.

Meer informatie over organisatieadviesGratis adviesgesprek

Administratieve Organisatie (AO) is een wezenlijk onderdeel binnen elke organisatie. Groei of verandering in uw organisatie vragen echter dikwijls om een aanpassing van de huidige werkwijze. Wanneer u te lang zaken blijft doen op de manier waarop ze altijd gegaan zijn, loopt u het risico dat dingen uit de hand lopen en u niet alleen administratieve-, maar ook financiële- en bedrijfsmatige risico’s loopt.

Een betrouwbare administratieve organisatie is belangrijk om op de juiste wijze financiële verantwoording te kunnen afleggen en daardoor een goedgekeurde accountantsverklaring te verkrijgen.

Voordelen van een degelijke administratie

Een goed functionerende administratieve organisatie en interne controle kan veel bijdragen aan uw organisatie. Het belangrijkste voordeel daarvan is wel dat een goede administratieve organisatie duidelijkheid schept voor iedereen: uw medewerkers weten wat te doen, wanneer en hoe. Er is een duidelijk inzicht in bedrijfsprocessen. Op die manier werkt u structureel aan de kwaliteit van uw organisatie.

Hoe helpt Van Voorst Consult?

Volgens Van Voorst Consult bestaat een goede administratieve organisatie en interne controle altijd uit de volgende vijf punten:

  • Beschrijving van processen;
  • Vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op functie- en afdelingsniveau;
  • Vastlegging risico’s en maatregelen van interne controle;
  • Kwaliteitstoetsing, kwaliteitsverbetering en voortgangsbewaking;
  • Managementrapportages rondom processen, risico’s en interne controle.

Wanneer wij u helpen met uw administratieve organisatie volgen wij altijd deze vijf stappen.

 

30 Jaar ervaring

Welke begeleiding kiest u?

Begeleiding op hoofdlijnen

Ideaal wanneer u het certificaat op -grotendeels- eigen kracht wilt behalen. Van Voorst Consult neemt een voornamelijk adviserende rol aan. Dit bespaart kosten en geeft u kennisoverdracht zodat u het systeem na certificering zelf kunt beheren.

Lees meer

Advies en ondersteuning

Onze benadering is gebaseerd op een naadloze combinatie van professioneel advies en praktische ondersteuning. Wij nemen de rol aan van enthousiaste katalysator, en in nauwe samenwerking met u zetten we gezamenlijke acties in gang.

Lees meer

Volledig ontzorgen

U schakelt ons volledig in. Handig wanneer u krap in tijd zit. Onze adviseur neemt zoveel mogelijk uit handen zodat u het certificaat soepel behaald en behoudt. Wij ontzorgen u zodat uw organisatie kan doen waar zij goed in is.

Lees meer

Waarom Van Voorst Consult?

Van Voorst Consult heeft meer dan twintig jaar ervaring met veranderingen binnen organisatiestructuren van bedrijven. Wanneer u overtuigd bent dat u uw administratieve organisatie aan moet passen aan de huidige omstandigheden kan Van Voorst Consult u helpen met het opnieuw vormgeven daarvan.

Dankzij onze ruime ervaring kunnen wij snel analyseren waar de pijnpunten liggen en u direct enkele concrete handvaten geven om uw organisatie te veranderen. Bovendien hebben wij veel ervaring met het implementeren van veranderingen op de werkvloer.

Administratie en certificering combineren

Wanneer u onze hulp inroept bij verbeteren van uw administratieve organisatie en interne controle kunt u deze werkzaamheden gemakkelijk combineren met de werkzaamheden voor een certificering, zoals bijvoorbeeld ISO 9001. Deze norm heeft immers ook alles te maken met de kwaliteit van uw administratieve organisatie. U kunt binnen één adviestraject beiden dus combineren. Op die manier bespaart u niet alleen tijd, maar ook geld.

Easytool systematiek

Van Voorst Consult heeft een instrument ontwikkeld om uw bedrijf vlot en gedegen aan degelijke administratieve organisatie te helpen: de Easytool systematiek. Deze systematiek zorgt ervoor dat u in de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer er ook echt baat bij heeft dat risico’s en interne afspraken duidelijk zijn vastgelegd. Wij vertellen u graag alles over deze tool in een gratis adviesgesprek.

Voor dit oriënterende gesprek en toelichting van onze aanpak kunt u direct bellen met Gijsbert van Voorst: 06 – 57 47 69 04 of maak gebruik van het onderstaande formulier. Wij bellen u dan binnen één werkdag terug.

#kennisbank

Kom alles te weten over administratieve organisatie

Blog

De veranderlijke voedselvoorzieningsketen

De wereld verandert snel, en zo ook de voedselvoorzieningsketen, dit vraagt continu verbeteren van de voedselveiligheidsnormen. Hiervoor zijn er door de Global Food Safety Initiative (GFSI) een set basiseisen opgesteld waaraan voedselveiligheid certificatieschema’s moeten voldoen. De GFSI-eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking Requirements.

Blog

De NIS2-richtlijn, ook voor u?!

Er is veel te lezen over de NIS2 als uitbreiding op de voorgaande NIS-richtlijn. Wat is deze NIS2, voor welke sectoren geldt hij en wat kan de NIS2 voor gevolgen voor u geven.

Blog

Klimaatverandering verplicht onderwerp bij ISO-certificering

Op 23 februari heeft IAF en ISO amendementen gepubliceerd voor diverse managementsysteemnormen. Hiermee is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt bij ISO-certificering geworden. Dit geldt voor 31 normen waaronder de veelvoorkomende ISO-normen; ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu), ISO 22001 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

We helpen je graag met administratieve organisatie

Vrijblijvend advies

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.