Voedselveiligheid

IFS product integrity assesment

De risico’s met betrekking tot productintegriteit kennen en beheersen. Dat is het doel van het IFS PIA.

Meer informatie over IFSGratis adviesgesprek

Is uw organisatie een leverancier van de Nederlandse retail? Dan is het mogelijk dat er van uw organisatie verwacht wordt om een IFS PIA-assessment te ondergaan.

De grote retailers Superunie, Jumbo en Albert Heijn hebben samen met IFS de IFS PIA (Product Integrity Assessment) standaard ontwikkeld. Deze norm geeft inzicht in de transparantie van een bedrijf. De reden hiervoor is dat transparantie in de voedingsmiddelenketen steeds belangrijker wordt, door voedselschandalen en de consument die steeds meer let op de herkomst van producten. Het doel van deze norm is de wensen ten aanzien van fraude en integriteit van grote retailers samen te brengen en de risico’s van moedwillige misleiding en fraude met producten te beperken.

De norm is erop gericht om het vertrouwen tussen producent en klant te vergroten. Daarom worden tijdens het assessment de wijze van transparantie, borging van fraude en integriteitsrisico’s binnen het bedrijf specifiek gecontroleerd.

Opbouw IFS PIA ‘Product Integrity Assessment’

De volgende onderwerpen zijn opgenomen in de standaard:

 • Management betrokkenheid en bedrijfscultuur
 • Toeleveringsketen en onderaannemers
 • Claims en certificaten
 • Risicobeheer van product- en procesintegriteit
 • Traceerbaarheid en partijbalans
 • Productintegriteit managementsysteem
 • Financiële aspecten

30 Jaar ervaring

Welke begeleiding kiest u?

Begeleiding op hoofdlijnen

Ideaal wanneer u het certificaat op -grotendeels- eigen kracht wilt behalen. Van Voorst Consult neemt een voornamelijk adviserende rol aan. Dit bespaart kosten en geeft u kennisoverdracht zodat u het systeem na certificering zelf kunt beheren.

Lees meer

Advies en ondersteuning

Onze benadering is gebaseerd op een naadloze combinatie van professioneel advies en praktische ondersteuning. Wij nemen de rol aan van enthousiaste katalysator, en in nauwe samenwerking met u zetten we gezamenlijke acties in gang.

Lees meer

Volledig ontzorgen

U schakelt ons volledig in. Handig wanneer u krap in tijd zit. Onze adviseur neemt zoveel mogelijk uit handen zodat u het certificaat soepel behaald en behoudt. Wij ontzorgen u zodat uw organisatie kan doen waar zij goed in is.

Lees meer

Extra eisen

In de IFS PIA norm zijn er een aantal eisen die verder gaan ten opzichte van de GFSI food normen, namelijk:

 • Medewerkers moeten situaties melden die niet in overeenstemming met procedures en productintegriteit zijn.
 • Er wordt een gedragscode en een klokkenluidersprocedure voorgeschreven.
 • Er moet een goedgekeurd financieel jaarverslag zijn en deze wordt binnen 6 maanden na sluiting van het boekjaar openbaar gemaakt.
 • Er is een risicoanalyse van de productbehandeling en het datamanagement.
 • Het bedrijf verdeeld de taken van productintegriteit over verschillende functies. Dit multidisciplinair team bespreekt ook afwijkende inkoopprijzen en financiële druk vanuit afnemers.
 • Er gelden uitgebreidere eisen ten aanzien van traceerbaarheid, leveranciers en de kennis van medewerkers.

Assessment

De IFS PIA norm wordt niet geaudit met een certificaat na voldoende resultaat. De IFS heeft besloten om de standaard niet als certificatienorm te gebruiken. Daarom spreekt de standaard van een assessment, in plaats van een audit. De transparantie van een bedrijf wordt breder in kaart gebracht, de norm gaat dus verder dan voedselveiligheid.

Enkele grotere retailers in Nederland stellen producenten momenteel verplicht te gaan voldoen aan de IFS PIA norm. De norm wordt nagelopen door een auditor. Die controleert de punten en bepaalt in welke mate het bedrijf voldoet aan de norm doormiddel van een score. Deze score wordt door de retail gebruikt voor de risicoclassificatie van de betreffende leverancier. De assessmentscore is hiermee belangrijker dan de intentieverklaring zelf. Uit het assessment volgt ook een verslag met punten die door het bedrijf kunnen worden verbeterd. De IFS heeft een aantal certificatie-instellingen geselecteerd. In Nederland en België zijn dit Lloyd’s Register en Vinçotte ISACert.

IFS advies

Het beschrijven van maatregelen die de productintegriteit garanderen kost inspanning, maar is voor elk bedrijf te doen. Van Voorst Consult heeft ruime ervaring op het gebied van certificering. Het IFS-assessment geeft uw bedrijf onderscheidend vermogen en levert u daarmee meer dan alleen de intentieverklaring. Vraagt u Van Voorst Consult om advies hierbij, dan zorgen wij ervoor dat het traject soepel, praktisch en doelgericht verloopt. Wij helpen u graag!Logo IFS PIA

Voor een oriënterend gesprek en toelichting van onze aanpak kunt u direct bellen met Wim van Leeuwen: 06–57 47 69 04 of maak gebruik van het onderstaande formulier. Wij bellen u dan binnen één werkdag terug.

#kennisbank

Kom alles te weten over IFS

Blog

De veranderlijke voedselvoorzieningsketen

De wereld verandert snel, en zo ook de voedselvoorzieningsketen, dit vraagt continu verbeteren van de voedselveiligheidsnormen. Hiervoor zijn er door de Global Food Safety Initiative (GFSI) een set basiseisen opgesteld waaraan voedselveiligheid certificatieschema’s moeten voldoen. De GFSI-eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking Requirements.

Blog

De NIS2-richtlijn, ook voor u?!

Er is veel te lezen over de NIS2 als uitbreiding op de voorgaande NIS-richtlijn. Wat is deze NIS2, voor welke sectoren geldt hij en wat kan de NIS2 voor gevolgen voor u geven.

Blog

Klimaatverandering verplicht onderwerp bij ISO-certificering

Op 23 februari heeft IAF en ISO amendementen gepubliceerd voor diverse managementsysteemnormen. Hiermee is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt bij ISO-certificering geworden. Dit geldt voor 31 normen waaronder de veelvoorkomende ISO-normen; ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu), ISO 22001 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

We helpen je graag met een IFS certificering

Vrijblijvend advies

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.