Arbo en Veiligheid

Veiligheid op de werkvloer met een VCA-bedrijfscertificaat.

VCA is dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. Met het behalen van een VCA-certificaat voor uw bedrijf legt u een goede basis om, iedere dag weer, veilig en gezond aan de slag te gaan binnen uw organisatie.

Gratis adviesgesprek

Wat is VCA?

De afkorting VCA staat voor veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers. Veiligheid van uw medewerkers is natuurlijk van groot belang voor u als organisatie, maar ook opdrachtgevers zien graag dat de arborisico’s tot een minimum worden beperkt.

Als bedrijf kunt u een VCA-certificering behalen wanneer u aantoonbaar veilig werkt, de minimale wettelijke arbopunten hebt ingevuld en de operationele (technische) medewerkers hun VCA-certificaat hebben behaald. VCA-certificering is de meest voorkomende certificering in nederland waarmee u aantoont dat u als organisatie aandacht hebt voor veilig werken.

N.b. Voor informatie over een VCA-persoonscertificaat en VCA-pasje zoekt u het beste een (online) cursusaanbieder bij u in de buurt. Geldigheid van een huidig VCA-pasje en de naam van uw cursusaanbieder is te checken op cdr.ssvv.nl. Wij begeleiden enkel naar bedrijfscertificering.

 

Waarom als bedrijf een vca-certificering behalen?

Als dienstverlenende organisatie zijn er risico’s aan uw werk gebonden. Uw medewerkers werken op een steiger, werken langs wegen met verkeer of werken met allerlei machines waar risico’s aan verbonden zijn. Hoe garandeert u hun veiligheid? Vooral in branches als de bouw, productie, industrie en sloopwerk spelen deze veiligheidsrisico’s een grote rol.

Wanneer u als bedrijf VCA-gecertificeerd bent weet uw opdrachtgever dat al uw medewerkers zelfbewust zijn van de risico’s van hun vak, dat zij weten hoe zij voorzorgsmaatregelen moeten nemen en weten hoe zij moeten handelen in noodsituaties. Kortom: u heeft nagedacht over risicoverkleining.

Dingt u mee met aanbestedingen en tenders? Dan behaalt u meestal grote voordelen met uw VCA-certificaat. De momenteel geldende normversie is de VCA 2017/6.0 versie welke in het voorjaar van 2018 is uitgekomen en de VCA 2008/5.1 heeft vervangen.

 

30 Jaar ervaring

Welke begeleiding kiest u?

Begeleiding op hoofdlijnen

Ideaal wanneer u het certificaat op -grotendeels- eigen kracht wilt behalen. Van Voorst Consult neemt een voornamelijk adviserende rol aan. Dit bespaart kosten en geeft u kennisoverdracht zodat u het systeem na certificering zelf kunt beheren.

Lees meer

Advies en ondersteuning

Onze benadering is gebaseerd op een naadloze combinatie van professioneel advies en praktische ondersteuning. Wij nemen de rol aan van enthousiaste katalysator, en in nauwe samenwerking met u zetten we gezamenlijke acties in gang.

Lees meer

Volledig ontzorgen

U schakelt ons volledig in. Handig wanneer u krap in tijd zit. Onze adviseur neemt zoveel mogelijk uit handen zodat u het certificaat soepel behaald en behoudt. Wij ontzorgen u zodat uw organisatie kan doen waar zij goed in is.

Lees meer

De voordelen van een VCA-certificaat

 • Het geeft opdrachtgevers en klanten vertrouwen
 • Risicovolle werkzaamheden en processen worden continu verbeterd
 • Uw medewerkers worden praktisch meegenomen in gezond en veilig werken
 • Voordeel van gunning bij tenders of aanbestedingen
 • Praktische checklist om veilig te werken en te voldoen aan de geldende arbo-wetgeving
 • Het is ook een goede start en opstap naar de iso 45001 (arbo-norm)

Aanpak richting certificering

De vca-norm is in principe een soort checklist. Een checklist waarin u antwoorden geeft op relevante vragen als gereedschapskeuring, veiligheidsoverleg of gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit slaat u op in een vca-organisatiehandboek (vgm-managementsysteem). Dit beheersysteem is vergelijkbaar met het managementsysteem voor de iso 9001- (kwaliteit) of iso 14001-norm (milieu).

Wij kunnen u op diverse manieren ondersteunen richting vca-certificering, namelijk:

 1. Door voornamelijk een adviserende rol aan te nemen. Ideaal wanneer u het certificaat op -grotendeels- eigen kracht wilt doen. Dit bespaart kosten en geeft u veel kennisoverdracht voor toekomstig beheer.
 2. Door een combinatie van advies en hulp. Wij fungeren als aanjager en begeleider, waarbij u verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de benodigde stappen.
 3. Door onze adviseur volledig in te schakelen. Handig wanneer u krap in tijd zit. Wij zorgen ervoor dat alle stappen genomen worden om het certificaat te behalen of te behouden. Snelheid, doorlooptijd en ontzorgen zijn hierbij kernwoorden.

Des te meer u zelf op kunt pakken, des te lager de kosten zullen zijn. Wilt u ook een iso oppakken, dan kunnen we deze normen effectief combineren tot één overzichtelijk organisatiehandboek/ werkwijze. Vraag ons naar de werkwijze en voordelen voor het combineren hiervan.

"Fijne samenwerking, beschikbaar als ze nodig zijn, goede kennis van zaken."

Hoeflon International B.V.

Het verschil tussen VCA*, VCA** en VCA-petrochemie

Er zijn drie niveaus van VCA-certificeringen voor bedrijven. Welk niveau u moet kiezen is voornamelijk vanuit klantvraag gestuurd:

 1. VCA*: De meeste bedrijven hebben genoeg aan de VCA*. Ook wel bekend als de VCA 1 ster.
 2. VCA**: Fungeer je meer als hoofdaannemer en eist je opdrachtgever VCA**? Dan word je eigenlijk genoodzaakt hiervoor te kiezen.
 3. VCA-petrochemie: Dit niveau is geschikt voor bedrijven die (in)direct gekoppeld zijn aan de petrochemische industrie.

De VCA-norm geeft als richtlijn dat VCA* geschikt is voor bedrijven tot 35 man die als onderaannemer werken en VCA** voor bedrijven vanaf 35 man die als hoofdaannemer werken. Welk certificaat u nodig heeft, hangt echter niet af van hoeveel medewerkers u heeft. Er is geen wettelijk kader die u een bepaald niveau VCA-certificering verplicht. Uiteraard heeft VCA** enkele eisen die meer passen bij hoofdaannemers. Verplicht uw opdrachtgever u om als kleine organisatie VCA** te behalen, en deze eis is niet te weerleggen, dan is VCA** ook voor u prima te behalen. Uw opdrachtgever ‘bepaalt’ uw certificatie-niveau. Wilt u weten welke VCA-certificering u het best kunt behalen? Stel uw vraag via het contactformulier.

#kennisbank

Kom alles te weten over VCA

Blog

De veranderlijke voedselvoorzieningsketen

De wereld verandert snel, en zo ook de voedselvoorzieningsketen, dit vraagt continu verbeteren van de voedselveiligheidsnormen. Hiervoor zijn er door de Global Food Safety Initiative (GFSI) een set basiseisen opgesteld waaraan voedselveiligheid certificatieschema’s moeten voldoen. De GFSI-eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking Requirements.

Blog

De NIS2-richtlijn, ook voor u?!

Er is veel te lezen over de NIS2 als uitbreiding op de voorgaande NIS-richtlijn. Wat is deze NIS2, voor welke sectoren geldt hij en wat kan de NIS2 voor gevolgen voor u geven.

Blog

Klimaatverandering verplicht onderwerp bij ISO-certificering

Op 23 februari heeft IAF en ISO amendementen gepubliceerd voor diverse managementsysteemnormen. Hiermee is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt bij ISO-certificering geworden. Dit geldt voor 31 normen waaronder de veelvoorkomende ISO-normen; ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu), ISO 22001 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

We helpen je graag met een VCA-Certificering

Vrijblijvend advies

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.