RI&E

Meer informatie RI&E

U bent als werkgever verplicht een risico-inventarisatie & -evaluatie te hebben (RI&E). Een RI&E houdt in dat u nagaat of er in uw bedrijf voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van u en uw werknemers te voorkomen en of er meer kan/moet worden gedaan.

Nieuwe Ri&E Voor Metaalbewerkingsbedrijven

De Koninklijke Metaalunie is op dit moment bezig om – in overleg met de vakbonden – de Metaalunie RIE Online om te vormen tot een officiële risico-inventarisatie en -evaluatie voor metaalbewerkingsbedrijven. Deze branche-RIE wordt naar verwachting in mei 2006 opgeleverd.