Aanpassing GMP+ beschikbaar

GMP+ zal per 1 maart 2021 de nieuwe norm op hun website gepubliceerd. Deze gaat met 6 maanden in, maar reeds gecertificeerdeGMPplus bedrijven hoeven pas over bij hun eerstvolgende (her)certificatieaudit. Het zal hiermee nog 3 jaar duren voor alle bedrijven volgens de nieuwe norm zijn gecertificeerd.

GMP+ International heeft in 2020 diverse deelnemers gevraagd mee te denken in het aanpassen van de norm. Tijdens de periode waren concept documenten beschikbaar en kon iedereen feedback geven. Hiermee is het nieuwe systeem opgezet. De inzet van GMP+ was om de norm simpeler op te bouwen en hiermee minder overlap te hebben voor bedrijven die bijvoorbeeld voor B3 en B4 gecertificeerd zijn. Het is dan ook te verwachten dat de opzet van een algemene norm met modules voor basisvoorwaarden, transportactiviteiten en verboden stoffen zal blijven. Na publicatie zal duidelijk worden welke inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd en wat dat zal betekenen voor uw systeem.

Van Voorst Consult kan u uiteraard ondersteunen bij deze omzetting. Neem daarvoor contact op met uw consultant of onze salesmanager Wim van Leeuwen via 06-57476904.