BRC Voedselveiligheid 29 april 2015

Brc Global Standard For Food Safety Issue 7

Vanaf 1 juli 2015 vinden de audits van de BRC-Food (productie van levensmiddelen) plaats aan de hand van de nieuwe standaard, versie 7. Dit betekend dat u, indien van toepassing, bij een volgende audit alle nieuwe eisen ingevuld moet hebben

In de afgelopen jaren zijn diverse geruchtmakende fraudezaken aan het licht gekomen. Denk aan de toevoeging van melanine aan melkpoeder in China of de vervanging van rundvlees door paardenvlees in Europa. In de BRC-Food versie 6 zijn geen eisen benoemd m.b.t. het voorkomen van voedselfraude en/of het beschermen van consumenten.

Daarom is besloten om de norm aan te vullen met drie extra eisen die zich focussen op het voorkomen van fraude.

De drie eisen op een rij:

  • Analyse: (par. 5.4) Opstellen van een analyse waarbij risico’s in grondstoffen m.b.t. fraude in kaart worden gebracht en waar nodig maatregelen moeten zijn genomen.
  • Traceerbaarheid (par. 3.9.3) De supply chain voor grond- en/of hulpstoffen is complex. Denk aan grondstoffen uit de hele wereld of inschakelen van een agent en/of makelaars als tussenpersoon.
    Vanuit de BRC-food wordt nu verwacht dat bedrijven een garantie van de leverancier moeten krijgen dat zij een goed traceerbaarheids­systeem hebben en dat dit getest moeten worden.
  • Agenten en makelaars (par. 3.5.1.3) Om de traceerbaarheid te garanderen moeten agenten en makelaars de naam van de laatste fabrikant / verpakker van de grondstoffen vrijgeven. Het bedrijf zelf (dus niet de agent of makelaar) is verantwoordelijk dat de fabrikant aan de eisen voldoet die aan de grondstofleverancier wordt gesteld.

Aanvullende eisen

Product etikettering (par 5.2) en de controle van de etikettering (par 6.2)
Uit een analyse van de BRC blijkt dat het grootste deel van de productrecall ofwel product terugtrekking te maken heeft met een foutieve etikettering. Dit komt door bijvoorbeeld wijzigingen in de ingredienten of leveranciers of door fouten die gemaakt zijn tijdens het verpakkingsproces.

Er zijn nieuwe eisen opgesteld m.b.t. etikettering maar ook een controle van de lijn na het ombouwen, die schriftelijk moet zijn vastgelegd. Om het verhaal gewicht te geven is er ook besloten om deze nieuwe eisen als “Fundamental” te bestempelen.

 

Klantgerichtheid

(par 3.12)
Er wordt meer aandacht gevraagd aan het implementeren van klanteisen. Er moet een procedure beschikbaar zijn waarin is opgenomen dat klanteisen gecommuniceerd worden binnen de eigen organisatie maar ook met de leveranciers!

Beheer van overschot voedingsproducten

(par 4.13)
Het is gemeengoed geworden (en dit moet worden aangemoedigd) dat overschotten steeds vaker worden geschonken aan bijvoorbeeld voedselbanken of andere charitatieve instellingen.

Er zijn nu eisen opgenomen dat dit wel moet gebeuren met correcte labeling en dat evt. merkeigenaren hiervoor toestemming hebben gegeven.

Ambient high-care afdeling

(bij kamertemperatuur). (par 4.3.7)
De laatste jaren zijn op het gebied van voedselveiligheid problemen geweest met producten (halffabricaten). Kruisbesmetting bleek hiervan vaak de oorzaak (denk aan Salmonella besmetting van pindakaas in de VS). In reactie hierop is een nieuwe eis ingevoerd om te zorgen dat, daar waar risico’s zijn m.b.t. kruisbesmetting – ook bij producten die bij kamertemperatuur stabiel zijn –  controles worden ingebouwd om dit te voorkomen en/of de grondstof na verwerking te beschermen.

Wijzigingen in het protocol

In deel 3 van de BRC-norm is het protocol beschreven. De belangrijkste wijzigingen hierijn zijn:

  • GRADING – Het aantal afwijkingen is bijgesteld, het wordt moeilijker om niveau AA of A te halen.
  • UITSLUTING van de scope – De regels voor de uitsluiting van producten van de scope van de audit zijn verscherpt. Alleen als de productie is afgescheiden én het echt andere producten betreft is uitsluiting toegestaan. Wanneer er uitsluitingen worden gemaakt, mag het BRC-logo niet meer worden gebruikt (b.v. op briefpapier).
  • VRIJWILLIGE MODULES – Er bestaat de mogelijkheid om aanvullende vrijwillige modules toe te voegen aan de audit om aan de eisen van een bepaalde klant of geografische eisen te voldoen. De eerste vrijwillige module betreft de “Voluntary module for traded goods”.
  • ONAANGEKONDIGDE AUDITS – De onaangekondigde audit blijft vrijwillig en is uitgebreid om toegang te verlenen aan elke site die hieraan mee wil doen, ongeacht de vorige beoordeling. (AA – A – B – C)
  • BRC GLOBAL MARKETS – ISSUE 7  is een introductieprogramma voor kleine bedrijven en voor bedrijven die langzaam willen groeien naar BRC-certificering. Het pakket van eisen is aanmerkelijk minder dan de BRC-Food standaard. Er is een basis- en gevorderde niveau. Er vindt een audit plaats, maar in plaats van een certificaat zal een verklaring worden uitgegeven.

Begeleiding door Van Voorst Consult.

Ons team van adviseurs kennen deze nieuwe norm van binnen en hebben de eisen vertaald in onze praktische en doelgerichte EasyTool- en EasyRiskTool systematiek. Zij staan klaar om samen met u de wijzigingen door te nemen en te integreren in uw organisatie.
Tevens hebben wij deze norm vertaald naar een goed leesbare Nederlandstalige checklist. Dit verhoogt het gebruiksgemak van de norm en voorkomt vooral op de werkvloer interpretatieverschillen. Wilt u deze vertaling aanschaffen, kijk dan hier.
In de komende periode nemen wij contact op met onze huidige klanten. Mocht u tussentijds meer informatie willen, of bespreken of het voor u ook raadzaam is onze klante te worden, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.