Voedselveiligheid

Vertaling food normen

Van Voorst Consult heeft diverse (food)normen vertaald naar een goed leesbare Nederlandstalige checklist. Dit verhoogt het gebruiksgemak van de norm en voorkomt vooral op de werkvloer interpretatieverschillen.

Voedselveiligheid

Van Voorst Consult heeft diverse (food)normen vertaald naar een goed leesbare Nederlandstalige checklist. Dit verhoogt het gebruiksgemak van de norm en voorkomt vooral op de werkvloer interpretatieverschillen.

Meer informatie RI&E

U bent als werkgever verplicht een risico-inventarisatie & -evaluatie te hebben (RI&E). Een RI&E houdt in dat u nagaat of er in uw bedrijf voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van u en uw werknemers te voorkomen en of er meer kan/moet worden gedaan.

HACCP Terug Naar De Basis, Versie 5

Het Centraal College van Deskundigen HACCP (CCvD-HACCP) werkt aan een versie 5 van de norm. Deze versie wordt niet meer aan het Global Food Safety Initiative (GFSI) ter goedkeuring aangeboden.

Van PAS 223 Naar ISO 22002-4

FSSC (Food Safety System Certification) 22000 is een certificatieschema, waarin de ISO 22000-norm is gecombineerd met een basisvoorwaardenprogramma uit de ISO 22002-serie.

Pas 220:2008 Vervangen Door Iso/Ts 22002-1:2009

De British Standard Institute (BSI) heeft PAS 220 ingetrokken. PAS 220 wordt vervangen door ISO/TS 22002-1.

Nieuwe Generatie FSSC 22000 – Versie 5

FSSC heeft in juni 2019 de definitieve FSSC 22000 versie 5 uitgebracht. Vanaf 1 januari 2020 zullen alle FSCC 22000 audits tegen versie 5 uitgevoerd worden

Brc Global Standard For Food Safety Issue 7

Vanaf 1 juli 2015 vinden de audits van de BRC-Food (productie van levensmiddelen) plaats aan de hand van de nieuwe standaard, versie 7. Dit betekend dat u, indien van toepassing, bij een volgende audit alle nieuwe eisen ingevuld moet hebben

IFS Zorgt Dat De Foodstandard Weer Voldoet Aan Alle Eisen Van GFSI

IFS is gestart met versie 8 van IFS Food. Dit was nodig om aan alle eisen van de GFSI standaard te blijven voldoen. In dit bericht wordt het tijdpad beschreven.

PDV Schrapt BVQI Als Certificeerder Voor GMP+!

Volgens het PDV voldoet de certificatie-instelling uit Rotterdam niet meer aan de voorwaarden. Alle bedrijven die GMP+-gecertificeerd zijn door BVQI, moeten binnen drie maanden overstappen op een andere certificatieinstelling(CI).