ISO 22000 Voedselveiligheid 17 oktober 2019

Nieuw Basisvoorwaardenprogramma Transport: Iso 22002-05

Eerder is het al aangekondigd, maar nu heeft de ISO-organisatie per 08-10-2019 een nieuw basisvoorwaardenprogramma gepubliceerd: ISO 22002-5 ‘Prerequisite programmes on food safety – Part 5: Transport and storage’.

Transport en opslag zijn onlosmakelijk verbonden met voedselveiligheidsmanagement.

Een belangrijke vereiste van ISO 22000 is een passend basisvoorwaardenprogramma (PRP’s). Dit zijn basisvoorwaarden en activiteiten die nodig zijn binnen de organisatie en in de voedselketen om voedselveiligheid te handhaven. Het laatst te publiceren was de ISO 22002-5, BVP voedselveiligheid – Deel 5: Transport en opslag, waarin de vereisten voor transport en opslag in de voedselketen worden geschetst.

Aly Rappange, begeleider van de werkgroep die de technische specificatie heeft ontwikkeld, zei dat ISO / TS 22002-5 iedereen zal helpen die betrokken zijn bij opslag en transport, om de voedingsmiddelen, ingrediënten, grondstoffen e

n verpakkingen te beschermen, om uiteindelijk te zorgen dat alle producten die op onze borden belanden veilig zijn. “Het zal een meer geharmoniseerde benadering van voedselveiligheid in de voedselketen mogelijk maken, die gemakkelijker te beheersen en te controleren is, wat resulteert in minder risico op besmetting of bederf”.

ISO / TS 22002-5 is toegevoegd in de reeks van zes technische specificaties voor PRP’s over voedselveiligheid die bedoeld zijn om gebruikers te helpen voldoen aan de eisen van ISO 22000.

De serie bestaat uit:

  • ISO / TS 22002-1,  Deel 1: Voedselproductie
  • ISO / TS 22002-2,  Deel 2: Catering
  • ISO / TS 22002-3,  Deel 3: Landbouw
  • ISO / TS 22002-4,  Deel 4: Productie van voedselverpakkingen
  • ISO / TS 22002-5,  Deel 5: Transport en opslag – binnenkort bij de NEN verkrijgbaar.
  • ISO / TS 22002-6,  Deel 6: Productie van diervoeders en diervoeders

De FSSC 22000-organisatie zal dit basisvoorwaardenprogramma binnenkort ook accepteren als vervanger van de NTA -8059. De FSSC22000 in combinatie met de NTA-8059 is al “een door de GFSI goedgekeurd schema”. Ook dit zal in de toekomst moeten worden aangepast.

Bron: ISO-organisatie

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.