HACCP Voedselveiligheid 18 juli 2012

HACCP Certificatieschema Versie 5 Gepubliceerd

(Bron: Stichting Certificering Voedselveiligheid Juli 2012)

De nieuwe standaard voor HACCP is met enige vertraging toch gepubliceerd. HACCP standaard versie 5.
Het bestuur van de Stichting Certificatie Voedselveiligheid, de eigenaar van het HACCP Certificatieschema, heeft versie 5 van de norm ” Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem” gepubliceerd. Versie 5 is wederom geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie.

Versie 5 is niet meer ter goedkeuring aangeboden aan het Global Food Safety Initiative. HACCP blijft interessant voor bedrijven die niet aan de retail leveren, maar ook als opstapmodel voor FSSC 22000, een voedselveiligheidsschema dat ontwikkeld is op basis van dezelfde uitgangspunten als HACCP.

Met het verlaten van de GFSI goedkeuring maakt de Stichting Certificatie Voedselveiligheid en haar Centraal College van Deskundigen HACCP een duidelijke keuze om terug te keren naar de oorspronkelijke uitgangspunten van het HACCP certificatieschema; te weten een zuiver HACCP schema gebaseerd op de Codex Alimentarius-principes.

Belangrijke wijzigingen

Versie 5 bevat ten opzichte van versie 4 een aantal belangrijke wijzigingen. Zo is de gevarenidentificatie & gevarenrisicoanalyse volgens de nieuwste inzichten meer in lijn gebracht met de eisen vanuit de Codex Alimentarius. De algemene beheersmaatregelen zijn geschrapt uit de eisen. Het CCvD is zich ervan bewust dat dit een zeer principiële aanpassing is binnen het schema. Ook voor grondstoffen is meer aandacht hetgeen moet resulteren in een betere classificatie van de voedselveiligheidsrisico’s bij leveranciers en hun producten. Tenslotte is er meer aandacht voor verificatie van het basisvoorwaardenprogramma en is de validatieparagraaf uitgebreid.

Overgangstermijn

Vanaf 1 juli 2012 kunnen nieuwe bedrijven tegen versie 5 gecertificeerd worden. Tot oktober 2012 mogen certificaten tegen Optie A4 worden afgegeven, hierna is alleen versie 5 nog van toepassing. Voor bestaande certificaten geldt: Certificaten tegen Optie 4A zijn nog geldig tot uiterlijk 1 oktober 2013, afhankelijk van de afgiftedatum. Deze dienen hetzij bij een tussentijds bezoek dan wel bij een hercertificatie te worden omgezet naar versie 5. Optie 4B certificaten dienen uiterlijk 31 december 2012 te zijn omgezet naar versie 5 of een ander GFSI erkend schema. Dit aangezien de GFSI erkenning per 31 december 2012 vervalt.

Wij vertrouwen erop met deze versie 5 gecertificeerde bedrijven wederom van dienst te kunnen zijn met een volwaardig geaccepteerd internationaal opererend voedselveiligheidsschema

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.