14 juni 2024

De veranderlijke voedselvoorzieningsketen

De wereld verandert snel, en zo ook de voedselvoorzieningsketen. Dit vraagt continu verbeteren van de voedselveiligheidsnormen. Hiervoor zijn er door de Global Food Safety Initiative (GFSI) een set basiseisen opgesteld waaraan voedselveiligheid certificatieschema’s moeten voldoen. De GFSI-eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking Requirements.

De meest gebruikte GFSI-gebenchmarkte normen in de levensmiddelen- en drankenindustrie zijn BRCGS, IFS en FSSC 22000. Hoewel ISO 22000 niet wordt erkend door de GFSI, is FSSC 22000 zeer vergelijkbaar en gebruikt het ISO 22000 als de vereisten voor het managementsysteem, gecombineerd met de sectorspecifieke reeks van basisvoorwaarden uit ISO 22002-x.

Hieronder worden enkele relevante ontwikkelingen/ wijzigingen benoemd.

Voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur

Het management moet voortdurend de cultuur binnen het bedrijf optimaliseren, in lijn met de aangescherpte eisen. Een duidelijk actieplan is noodzakelijk voor de ontwikkeling en voortdurende verbetering van deze cultuur. Dit plan moet ten minste doelstellingen bevatten met betrekking tot:

  1. Duidelijke en open communicatie over het voedselveiligheidsbeleid;
  2. Het aanbieden van trainingsmogelijkheden voor alle medewerkers;
  3. Het faciliteren van feedback over voedselveiligheid;
  4. Het documenteren van vereiste gedragsveranderingen om de processen voor productveiligheid te verbeteren;
  5. Het meten van de prestaties van de genomen acties ter verbetering van de voedselveiligheidscultuur.

Gevarenanalyse Codex Alimentarius 2020

De gevarenanalyse methodiek, gebaseerd op de HACCP-principes van de Codex Alimentarius, is recent verbeterd voor meer praktische ondersteuning. De nieuwe beslisboom is vereenvoudigd en laat toe dat belangrijke gevaren nu worden beheerst met Good Hygiëne Practices (GHP’s), als onderdeel van de basisvoorwaarden. Dit benadrukt het belang van bepaalde GHP’s die een grote bijdrage leveren aan de voedselveiligheid en die daarom extra aandacht verdienen. Dit concept van “GHP’s that require greater attention” werd geïntroduceerd in de 2020-versie.

Bedrijven met FSSC/ISO 22000-certificering kunnen via OPRP’s (operationele basisvoorwaardenprogramma’s) eenvoudig integreren met de vernieuwde beslisboom. Voor BRCGS-9-gecertificeerde bedrijven biedt de nieuwe vereiste 2.7.4 kansen voor de “GHPs that require greater attention”. IFS-8 specificeert dit als “Other control measures”.

Allergenenmanagement in de Voedingsindustrie

Het hanteren van een effectief allergenenmanagementsysteem is cruciaal om allergenenrisico’s te beheersen en consumenten de juiste productinformatie te bieden, vooral voor mensen met allergenen. Voornamelijk op het verstrekken van nauwkeurige product- en etiketinformatie aan consumenten. BRCGS vereist passende training over allergenenbeheersing en etikettering om dit te waarborgen.

Kruisbesmetting vermijden is een essentieel aspect van allergenenbeheer en vermindert het aantal allergenenrecalls, wat volgens de Codex Alimentarius te hoog is. Dit wordt bevestigd door de NVWA welke hieraan toevoegd dat  verkeerd allergenenmanagement een hoofdoorzaak is voor productrecalls. De recente Codex HACCP-versie van 2020 legt meer nadruk op allergenenbeheersing, inclusief specifieke eisen voor identificatie, risicobeoordeling en kruisbesmettingsbeheersing via GHP’s.

De “Code of Practice on Food Allergen Management for Food Business Operators” (COP) is ontwikkeld om wereldwijd richtlijnen te bieden voor effectief allergenenmanagement in de voedingsindustrie.
Het uitbrengen van de Codex COP heeft de Europese Unie aangemoedigd om Verordening (EG) nr. 852/2004, ook bekend als de Hygiëneverordening, aan te passen. Deze aanpassingen benadrukken het belang van nauwkeurig allergenenmanagement als integraal onderdeel van het bredere voedselveiligheidsbeleid.

Heeft u inhoudelijke vragen of hulp nodig bij de implementatie binnen uw eigen organisatie? Aarzel dan niet en neem contact op met uw adviseur of via ons contactformulier.