CO2 PrestatieLadder ISO 29 januari 2019

De Vijf Treden Van De Co2-Prestatieladder

Om wat meer inzicht te geven in wat het verschil is tussen de vijf verschillende treden zijn zij hier grofweg gedefinieerd.

Niveau 1

Dit is de instaptrede. De focus ligt hier op het inzichtelijk krijgen van de energiestromen van de organisatie. Het bedrijf moet bewust zijn van de mogelijkheden om energieverbruik te verminderen. Er moet beleid zijn over de CO2 uitstoot en deze moet zowel intern als extern gecommuniceerd worden. Het bedrijf moet op de hoogte zijn van de CO2-reductie initiatieven die plaatsvinden binnen de eigen branche.

Niveau 2

In het eerste niveau is het noodzakelijk om gedeeltelijk inzicht te hebben op het energieverbruik van de organisatie. In niveau 2 is het noodzakelijk om het totale energieverbruik van de organisatie in kaart te hebben.

Als organisatie heb je een kwalitatieve doelstelling geformuleerd om energie te besparen en de organisatie te voorzien van duurzame energie. Als bedrijf communiceer je regelmatig over het energiebeleid en doelstellingen om de CO2 uitstoot te verminderen.

Als bedrijf doe je ook passief mee aan tenminste één initiatief binnen de branche om de CO2 uitstoot te verminderen.

Niveau 3

Op dit niveau weet je als organisatie concreet wat er als CO2 uitgestoten word. Zo is er een actueel CO2-emissie inventaris voor de eigen organisatie. Deze inventaris is volgens de ISO standaard opgesteld en door een onafhankelijke partij geverifieerd.

Als organisatie weet je nu waar de meeste winst te behalen valt en de doelstellingen en acties om deze te behalen zijn vastgelegd. Op dit niveau laat een bedrijf zien dat zij zich actief bezighouden met het verminderen van de CO2-uitstoot.

Niveau 4

Na niveau 3 is alles voor de eigen organisatie in kaart gebracht. Vanaf niveau 4 word het noodzakelijk dat je de kennis uit niveau 3 gaat toepassen in een breder perspectief dan enkel de eigen organisatie. Zo moet er gekeken worden hoe er geoptimaliseerd kan worden in de eigen branche door het energieverbruik te verminderen.

Er word verwacht van de organisatie dat zij het initiatief tonen om zelf maatregelen aan te kondigen die de branche kunnen verbeteren.

Niveau 5

Om het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder te bereiken word de eis gesteld dat je niet alleen initiatieven neemt, maar krijg je ook verplichtingen. Als bedrijf word er verantwoordelijkheid gedragen voor meer dan alleen de eigen organisatie en word deze scope vergroot naar de rest van de branche. Het bedrijf zorgt ervoor dat ook andere bedrijven in de branche hun CO2 en energie verbruik op orde hebben. Zo word er gewerkt aan het verbeteren van de gehele branche.

Terug naar CO2-Prestatieladder 

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.