Milieu & MVO

Beklim de CO2-prestatieladder en versterkt uw martkpositie.

Wilt u als bedrijf uw CO2 uitstoten verminderen? Wilt u korting krijgen bij aanbestedingen? Laat u dan certificeren voor de CO2-Prestatieladder. Van Voorst Consult helpt u dit praktisch vorm te geven.

Meer informatieGratis adviesgesprek

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt inzicht te krijgen in hun CO2-uitstoot en aanzet tot CO2-reductie. Uw klanten kunnen bij een aanbesteding of tender hierom vragen. Het is zelfs zo dat u fictieve korting kunt krijgen wanneer u een CO2-Prestatieladder niveau hebt behaald. Hoe hoger u de ladder “beklommen” hebt, hoe meer voordeel u hebt ten opzichte van concurrenten. Van Voorst Consult helpt u een CO2-bewust certificaat op het gewenste niveau te behalen.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een manier om aan te geven hoezeer u actief aan het werk bent om uw CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen. De certificerende instantie zal u hierop bevragen en u een niveau toekennen. Er zijn vijf verschillende niveaus:

  1. Inzicht in belangrijkste energiestromen
  2. Inzicht in eigen energieverbruik en de wil om te reduceren
  3. Opgestelde CO2 footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen
  4. CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerking met keten
  5. Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen

Deze uiteenzetting van niveau’s is geheel beschreven in het handboek CO2-Prestatieladder (te downloaden op www.skao.nl).

 

30 Jaar ervaring

Welke begeleiding kiest u?

Begeleiding op hoofdlijnen

Ideaal wanneer u het certificaat op -grotendeels- eigen kracht wilt behalen. Van Voorst Consult neemt een voornamelijk adviserende rol aan. Dit bespaart kosten en geeft u kennisoverdracht zodat u het systeem na certificering zelf kunt beheren.

Lees meer

Advies en ondersteuning

Onze benadering is gebaseerd op een naadloze combinatie van professioneel advies en praktische ondersteuning. Wij nemen de rol aan van enthousiaste katalysator, en in nauwe samenwerking met u zetten we gezamenlijke acties in gang.

Lees meer

Volledig ontzorgen

U schakelt ons volledig in. Handig wanneer u krap in tijd zit. Onze adviseur neemt zoveel mogelijk uit handen zodat u het certificaat soepel behaald en behoudt. Wij ontzorgen u zodat uw organisatie kan doen waar zij goed in is.

Lees meer

Uitgangspunten CO2-Prestatieladder

Anders dan bij de meeste (ISO-)normen, die vaak gericht zijn op procedures en controle, is de CO2-Prestatieladder vooral een instrument dat u zelf bewust en actief wil maken. Het gaat dus meer om een interne verandering van zienswijze, dan om het voldoen aan de gestelde eisen. De uitgangspunten van de CO2-Prestatieladder zijn dan ook:

  • Maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
  • Minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

De ladder werkt daarom niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van uw eigen bedrijfsvoering en product. De certificering volgens de CO2-Prestatieladder is een investering die zich onmiddellijk terugverdient door lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

Hoe werkt de CO2-Prestatieladder?

De ladder geeft inzicht in hoe actief een bedrijf werkt aan het verminderen van de CO2 uitstoot. De prestatieladder heeft vijf verschillende treden of niveaus die oplopen van 1 naar 5. Hoe hoger u gecertificeerd bent, hoe groter het voordeel bij een aanbesteding van een project.

De ladder in 1 minuut

Combineren met andere certificaten

De CO2-Prestatieladder is goed te combineren met de ISO 14001 of te koppelen aan uw bestaande kwaliteitshandboek of (milieu)managementsysteem! Wanneer deze certificaten interessant voor u zijn, bespreken we graag met u de mogelijkheden van combinaties en hoe we deze zo praktisch mogelijk voor u in kunnen richten.
P.S. wist u dat de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 door de RvO is erkend als gelijkwaardig aan het voldoen aan de EED-eisen. U kunt het auditrapport indienen om te voldoen aan de EED-auditplicht.

"Handige formats om het systeem (CO2 Prestatieladder) zelf op te kunnen zetten. Voor verdiepende vragen of als sparringpartner heeft de adviseur voldoende kennis! Afspraken worden nagekomen. Zijn bereid om telefonisch e.e.a. toe te lichten om je weer even op weg te helpen."

~ Lasaulec B.V.

Easytool systematiek

Van Voorst Consult heeft een instrument ontwikkeld om uw bedrijf vlot en gedegen aan het CO2-Prestatieladder-certificaat te helpen: de Easytool systematiek. Op die manier profiteert u niet alleen van het predicaat ‘CO2-Prestatieladder-gecertificeerd’, maar heeft u in de praktijk er ook baat bij dat de afspraken over uitstoot hiervan zijn vastgelegd. Informeer naar de mogelijkheden van Easytool voor het behalen van de CO2-Prestatieladder-norm.

CO2-Prestatieladder advies

Van Voorst Consult heeft ruime ervaring op het gebied van CO2-Prestatieladder-certificering. Deze certificering geeft uw bedrijf onderscheidend vermogen en levert u daarmee meer dan alleen het certificaat. Wij helpen u graag!

Lees meer over onze aanpak in deze klantcase.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.