HACCP Voedselveiligheid 28 september 2011

HACCP Terug Naar De Basis, Versie 5

HACCP versie 5

Het Centraal College van Deskundigen HACCP (CCvD-HACCP) werkt aan een versie 5 van de norm. Deze versie wordt niet meer aan het Global Food Safety Initiative (GFSI) ter goedkeuring aangeboden. Het HACCP certificatieschema dient regelmatig door het CCvD HACCP tegen het licht gehouden te worden om te verzekeren dat het schema nog optimaal kan functioneren.

HACCP certificering versie 5

Het HACCP certificatieschema is toe aan zijn 5de versie. Deze versie zal naar verwachting 1 januari 2012 van kracht worden. Er zal een overgangstermijn gelden van 1 jaar tot 31 december 2012. Het CCvD HACCP is binnen de Stichting Certificatie Voedselveiligheid (SCV), eigenaar van het HACCP Certificatieschema, ingesteld als verantwoordelijk adviesorgaan. In het CCvD HACCP hebben deskundige personen uit kringen van consumentenorganisaties, overheid, handel, industrie, certificerende instellingen, alsmede onafhankelijke deskundigen zitting.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste voorgenomen wijzigingen zullen zijn:

  1. SCV biedt het schema niet meer aan voor benchmarking bij de GFSI. Hierdoor is het mogelijk terug te gaan naar 1 certificeringsoptie, en wel certifering in het kader van ISO/IEC 17021 – systeemcertificatie (optie B komt te vervallen);
  2. Gevarenidentificatie & gevarenrisicoanalyse wordt volgens de nieuwste inzichten meer in lijn gebracht met de eisen vanuit de Codex Alimentarius;
  3. Meer aandacht voor grondstoffen;
  4. Meer aandacht voor verificatie & validatie van het basisvoorwaardenprogramma;
  5. Uitbreiding van de validatie paragraaf;
  6. Incorporeren van reeds door het CCvD genomen besluiten.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.